SẢN PHẨM NƯỚC MẮM TOÀN HƯƠNG

SẢN PHẨM NƯỚC MẮM TOÀN HƯƠNG

- Tên SP: Nước mắm Toàn Hương

- Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Toàn Hương Phan Thiết

- Địa chỉ sản xuất: Số 5 Nguyễn Thông, thành phố Phan Thiết

- Người liên hệ: Lê Thị Thu Liễu, Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 0623 811632