SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

- Tên SP: Nước khoáng Vĩnh Hảo tự nhiên

- Đơn vị sản xuất: Công ty CP Nước Khoáng Vĩnh Hảo

- Địa chỉ sản xuất: Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

- Người liên hệ: Lê Tuấn Dũng, Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 0913883256