SẢN PHẨM GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN 4.5 CM

SẢN PHẨM GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN 4.5 CM

- Tên SP: Gạch bê tông tự chèn 4.5 cm

- Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Tài Chánh

- Địa chỉ sản xuất: Khu phố 6, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

- Người liên hệ: Đinh Trần Ngọc Hiểu, Chức vụ: Chủ tịch HĐTV

- Số điện thoại: 0914529940