Nghiệm thu đóng điện công trình Trụ sở làm việc phòng ngoại tuyến thuộc Công An tỉnh Bình Thuận, hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp

Nghiệm thu đóng điện công trình Trụ sở làm việc phòng ngoại tuyến thuộc Công An tỉnh Bình Thuận, hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp

Ngày 21/11 vừa qua, hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc công trình Trụ sở làm việc phòng ngoại tuyến thuộc Công An tỉnh Bình Thuận đã được đóng điện nghiệm thu hoàn thành.

Quy mô công trình gồm một trạm biến áp 3x50kVA cấp điện phục vụ trụ sở làm việc được xây dựng mới tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết.

Hình. Nghiệm thu đóng điện

Công trình trên do Công An tỉnh Bình Thuận là chủ đầu tư; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công; Công ty TNHH Điện Tân Phát là đơn vị thi công./.

Phòng Tư Vấn

 

Tin tức liên quan

Tin tức xem nhiều