Bình Thuận: Quyết định 311 và 312/QĐ-SXD Công bố Đơn giá nhân công, giá ca máy xây dựng năm 2023

Bình Thuận: Quyết định 311 và 312/QĐ-SXD Công bố Đơn giá nhân công, giá ca máy xây dựng năm 2023

Ngày 12/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành các Quyết định số 311/QĐ-SXD và 312/QĐ-SXD. Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Thay thế cho Quyết định số 283/QĐ-SXD và 284/QĐ-SXD ngày  30/11/2022.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP chịu trách nhiệm thi hành các quyết định này.

Hình 1: Quyết định 311/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng 2023

 

Nội dung cụ thể như sau:

I. Nhân công:

Ban hành kèm theo là phụ lục giá nhân công gồm 4 khu vực lương:

- Vùng 2 gồm: Tp Phan Thiết.

- Vùng 3 gồm: Thị xã La Gi, các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam.

- Vùng 4 gồm: Các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Hàm Tân, Bắc Bình.

- Vùng 4 (Hải đảo) gồm: Hải đảo (huyện Phú Quý)

II. Máy thi công:

- Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) tính toán giá máy:

+ Xăng RON 95-III: 20.527 đ/lít (Vùng 2)

+ Dầu diezel 0,05S-II: 18.100 đ/lít (Vùng 2)

+ Điện: 2.006,79 đồng/kWh

Quyết định số 311/QĐ-SXD và 312/QĐ-SXD có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Phòng Tư Vấn