Công Thương Bình Thuận tiềm năng và cơ hội đầu tư
Công thương Bình Thuận - Tiềm năng và cơ hội đầu tư

 15/4/2024 14:19 |   39

Xem Ebook tại đây: Ebook Công Thương Bình Thuận - Tiềm năng và cơ hội đầu tư

Xem chi tiết
Tiết kiệm năng lượng
Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng

 11/4/2024 8:30 |   28

Ngày 08/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định số 804/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu là: (1) Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực năng lượng (điện lực, dầu khí, xăng dầu, than) được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương đạt 90% Tỷ lệ số hóa hồ sơ thực hiện TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực liên quan đến lĩnh vực năng lượng đạt 100%. (2) Đáp ứng tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Bộ Công Thương 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được phân cấp quản lý về lĩnh vực năng lượng thuộc Bộ Công Thương được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng thuộc ngành Công Thương quản lý được nâng cao nhận thức về chuyển đổi

Xem chi tiết
Tuyên truyền
Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024”

 10/4/2024 8:9 |   28

Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024”, tải file tại đây: 663-SCT-QLCN_25032024 Tuyentruyen_NgaySHTT2024.signed.signed.pdf Kem- Noi dung tuyen truyen SHTT nam 2024.signed.pdf

Xem chi tiết
Hoạt động Khuyến công
Thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 4/2024 với nội dung tuyên truyền “Triển khai công tác quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp”.

 3/4/2024 7:33 |   45

Ngày 28 tháng 03/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận (Đài PTTH Bình Thuuận) thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 04 để tuyên truyền hoạt động của ngành trong tháng theo kế hoạch. Nội dung chuyên mục tập trung tổ chức ghi hình thực tế tại Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hồng Sơn, Công ty CP Tazon về hoạt động và công tác quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị Phỏng vấn đại diện lãnh đạo các đơn vị nội dung phỏng vấn xoay quanh các vấn đề: Công tác về quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp an toàn cháy nổ, lao động trong sản xuất tại đơn vị Những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp an toàn cháy nổ, lao động trong sản xuất tại đơn vị trong thời gian qua. Nội dung chuyên mục tuyên truyền này sẽ được phát trên sóng Đài PTTH Bình Thuận vào lúc 9 giờ 00 phút thứ bảy ngày

Xem chi tiết
Hoạt động Khuyến công
Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 2/4/2024 9:57 |   41

Ngày 21/02/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 10-NQ/TU). Sau khi thảo luận, Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, các cấp, các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt một số kết quả tích cực, nổi rõ là: (1) Hạ tầng số được quan tâm đầu tư. Hệ thống truyền dẫn cáp quang, mạng internet băng rộng, di động và cố định đã phủ đến 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành triển khai mở rộng phạm vi kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã và hỗ trợ đồng thời giao thức IPv4/IPv6. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được đầu tư mở rộng, hoàn thiện đến cấp xã. (2) Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành từng bước được xây dựng, phát triển và đưa vào khai thác sử

Xem chi tiết
Dịch vụ tư vấn
Ngày 26/3/2024, Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

 2/4/2024 9:51 |   44

Quyết định này quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. Một số quy định cụ thể: Về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân - Hằng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán điện bình quân năm N được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành) và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. - Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Previous
Next
Tin hoạt động
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin
Truyền thông

Thanh Long

An toàn thực phẩm

THANH LONG BÌNH THUẬN