Tổ chức chuyên đề 3 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2016

Tổ chức chuyên đề 3 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2016Từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2015, Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn (SXSH) năm 2015 với chuyên đề 3 về Nước thải và xử lý nước thải trong công nghiệp.Thời gian được tổ chức học là 03 ngày, học lý thuyết 02 ngày tại Khách sạn Bình Minh học thực hành 01 ngày tại Xí nghiệp phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Phan Thiết. Lớp học do 02 giảng viên giảng dạy là: Thạc sĩ Kỹ thuật Nguyễn Ngọc Thiệp công tác tại Khoa Môi trường – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và  Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công ty TNHH TV XD Long Phụng tại TP.HCM.

Kết quả lớp học chuyên đề 3, các học viên đã được 02 giảng viên truyền đạt các kiến thức liên quan đến việc đánh giá nước thải công nghiệp và giới thiệu các phương pháp xử lý nước thải cũng như lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp đối với các nguồn nước thải khác nhau trong công nghiệp...Qua đó có thể giúp học viên có khả năng nhận dạng và đánh giá các hệ thống xử lý nước thải hoặc có thể đề xuất, đánh giá công nghệ xử lý nhằm hỗ trợ cho công tác tư vấn đánh giá SXSH tại Doanh nghiệp. Sau 02 ngày học lý thuyết các học viên được thực hành tham quan thực tế tại Hệ thống xử lý nước thải của Xí nghiệp phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Phan Thiết để tiếp thu kinh nghiệm thực tế. Tại đây 02 giảng viên đã cùng cán bộ phụ trách hệ thống xử lý nước thải của Xí nghiệp giới thiệu và hướng dẫn cho các học viên tuần tự quy trình hoạt động vận hành của hệ thống xử lý nước thải, đồng thời trả lời giải thích các thắc mắc của học viên ngay tại hiện trường. Sau khi tham quan thực tế các học viện đã tham gia thảo luận với lãnh đạo, cán bộ Xí nghiệp và cùng 02 giảng viên tư vấn các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động cho hệ thống xử lý nước thải của Xí nghiệp.Đây là chuyên đề cuối của lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn. Sau khi các học viên hoàn thành tất cả các bài kiểm tra cuối khóa, Trung tâm Khuyến công phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng và phát chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên, dự kiến tổ chức bế giảng vào ngày 11/12/2015.

Phòng TKNL&SXSH


Tin tức liên quan

Tin tức xem nhiều