Quyết liệt thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Ngay những ngày đầu tháng 4, sản lượng tiêu thụ điện của toàn quốc leo cao. Cụ thể, tại Tp. HCM sản lượng liên tiếp tăng cao và đỉnh mới được lập ngày 9/4 với mốc hơn 97,87 triệu kWh, tăng hơn 3 triệu kWh so với năm 2023. Trong khi đó, tại miền Bắc nhu cầu sử dụng điện tăng trưởng khoản 11%, dự báo có thể lên tới 13% vào tháng 5,6,7. Trước thực tế này, tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả là một trong nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện đang được ngành Điện và cơ quan quản lý nhấn mạnh bởi lợi ích lâu dài. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, tại Hội nghị COP26 và tái khẳng định tại các Hội nghị COP 27 và COP 28 về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhiều kế hoạch, chiến lược đang được Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương quyết liệt, đồng bộ triển khai thực hiện. Bộ Công Thương tiếp tục nhấn mạnh: Tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng là các giải pháp quan trọng, hiệu quả trong cả ngắn hạn và dài hạn giúp giảm áp lực trong việc khai thác và cung ứng năng lượng cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường. Theo Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Nguyễn Thế Hữu, để góp phần đảm bảo cung cấp điện, bên cạnh những nỗ lực của ngành Điện và công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện trên phạm vi cả nước thì việc thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) được xem là giải pháp thiết thực và hiệu quả. Hình. Ngành điện đang tích cực phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 38 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo Bộ Công thương thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo hướng dẫn, khuyến khích sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả trên địa bàn, nhất là áp dụng các giải pháp tối ưu, ứng dụng công nghệ tự động, sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế đèn tiết kiệm điện… trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời./.

Xem chi tiết

Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng

Ngày 08/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định số 804/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu là: (1) Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực năng lượng (điện lực, dầu khí, xăng dầu, than) được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương đạt 90% Tỷ lệ số hóa hồ sơ thực hiện TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực liên quan đến lĩnh vực năng lượng đạt 100%. (2) Đáp ứng tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Bộ Công Thương 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được phân cấp quản lý về lĩnh vực năng lượng thuộc Bộ Công Thương được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng thuộc ngành Công Thương quản lý được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. (3) Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành năng lượng gồm đầy đủ phân ngành năng lượng bao gồm: dầu khí, xăng dầu, than, điện, năng lượng tái tạo và năng lượng mới Triển khai đề án lưới điện thông minh tại Việt Nam theo đúng lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (4) Phấn đấu đến năm 2025, chỉ số tiếp cận điện năng đạt ngang bằng các nước ASEAN 3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện hiện đại hóa công tác đo đếm, phấn đấu đến năm 2025 đạt 95%, đến năm 2030 đạt 100% công tơ điện tử tại tất cả các Tổng công ty điện lực Cung cấp cho khách hàng số liệu đo đếm thông qua ứng dụng trên di động theo hướng trực tuyến (online) toàn diện. (5) Lập kế hoạch cũng đề cập đến việc lập kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn ngành tại các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Hình: Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng Theo đó, Kế hoạch cũng đã đề ra ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, cụ thể: Thứ nhất, tuyên truyền phổ biến, quán triệt kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng của Ngành Công Thương Tuyên truyền, phổ biến thông tin về cơ chế, chính sách pháp luật và các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng, nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh liên quan đến lĩnh vực năng lượng về bản chất, xu hướng và lợi ích của việc ứng dụng, khai thác công nghệ số, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Tập huấn, phổ biến kỹ năng số cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ khai thác, sử dụng các nền tản số, hệ thống và hệ sinh thái chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh, phân phối Tổ chức triển khai dào tạo chuyên ngành về sản xuất thông minh, chuyên đổi số trong lĩnh vực năng lượng tại các cơ sở đào tạo (sau đại học, đại học, cao đăng,...) trong ngành Công Thương. Thứ hai, hoàn thiện khung pháp lý Hoàn thiện cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế số trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt trong các doanh nghiệp sản xuất năng lượng hướng đến mô hình nhà máy thông minh, tăng trưởng xanh, bền vững và phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn thúc đẩy việc triển khai cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất năng lượng, kết nổi thông qua các nền tảng số, đóng vai trò đúc kết và lan tỏa kinh nghiệm về hoạt động chuyển đổi số. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và ban hành về các quy định pháp luật nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng Nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các quy định, quy chế về việc sử dụng, quản lý và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng. Thứ ba, xây dựng, phát triển nền tảng, ứng dụng và dịch vụ số Phát triển kinh tế số và xã hội số trong năng lượng theo định hướng thiết lập môi trường phù hợp cho đổi mới sáng tạo, tăng cường sự chỉ đạo chiến lược và khai thác linh hoạt nguồn lực tài chính cho hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số. Trong đó ưu tiên tập trung cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả tổ chức triển khai đề án lưới điện thông minh tại Việt Nam theo đúng lộ trình được cấp thẩm quyền phê duyệt kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát hiện các tổn thất, mất mát điện năng. Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng số kết nối doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực năng lượng với các chuyên gia công nghệ và các nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tăng cường liên kết kinh doanh theo mô hình hợp tác tiên tiến giữa các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực năng lượng với đối tác trong nước và quốc tế để tạo ra các giá trị mới, chia sẻ mạng lưới dịch vụ và tài nguyên dự trữ thông tin. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin lĩnh vực năng lượng, cơ sở dữ liệu theo chuẩn quốc tế được cập nhật đầy đủ, kịp thời, nhất quán dáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương liên quan. Xây dựng và định kỳ rà soát, điều chỉnh bổ sung Danh mục các Hệ thống chuyển đổi số ưu tiên tập trung phát triển trong lĩnh vực năng lượng nhằm đấy mạnh kinh tế số ngành Công Thương. Tập trung xây dựng mới hoặc nâng cấp hoàn thiện để đưa vào vận hành một số Hệ thống chuyển đổi số ưu tiên trong lĩnh vực năng lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để thực hiện Kế hoạch, Bộ Công Thương giao Cục Điện lực và năng lượng tái tạo là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng, báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các đơn vị liên quan về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính: Trên cơ sở Kế hoạch đã được phê duyệt, Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí đã được cân đối trong dự toán chi ngân sách năm cho các nhiệm vụ, đề án, dự án thành phần đủ điều kiện bố trí kinh phí trong Kế hoạch. Các đơn vị khác thuộc, trực thuộc Bộ: Có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình để triển khai thực hiện Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng để cụ thể hoá các nội dung triển khai chuyển đổi số hàng năm và từng giai đoạn của từng cơ quan, đơn vị. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng và tỉnh hình chuyển đổi số thực tế tại địa phương để cụ thể hoá nội dung trong Kế hoạch của từng địa phương xây dựng kế hoạch, đề án hoặc dự án chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng của địa phương hàng năm, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt ngân sách để triển khai thực hiện lập dữ liệu số ngành năng lượng và nhiệm vụ cập nhật hàng năm phục vụ công tác quản lý nhà nước và báo cáo cấp trên. Chi tiết Quyết định tại đây: 1_QY-BCT_2024_804.pdf

Xem chi tiết

Tình hình hưởng ứng và thực hiện chiến dịch “giờ trái đất” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

“Giờ Trái đất” là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng, được thực hiện lần đầu tiên tại thành phố Sydney nước Úc vào năm 2007, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu qua việc kêu gọi người dân và doanh nghiệp tham gia tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong cùng một giờ vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hàng năm. Chiến dịch “Giờ Trái đất” ngày nay trở thành một sự kiện toàn cầu trong những năm trở lại đây và thu hút nhiều nước trên thế giới tham gia. Năm 2023, là năm thứ 15 Bộ Công Thương chủ trì tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam, Việt Nam chính thức tham gia hưởng ứng sự kiện này từ năm 2009. Chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất 2023 là "Tiết kiệm điện - Thành thói quen" Tham gia “Giờ Trái đất” cùng với cộng đồng quốc tế là cơ hội để Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng thể hiện trách nhiệm của mình trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn góp phần hiện thực hóa cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam để đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” do Bộ Công Thương phát động vào lúc 20h30’ - 21h30’ thứ Bảy, ngày 25/3/2023. Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” trên địa bàn tỉnh, đồng thời Sở đã có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023. Cùng với hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2023, vào lúc 19h30 ngày 25/3/2023 tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức sự kiện Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023, tại NovaWorld Phan Thiết, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” Trong khoảng gian hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất”, bên cạch đó các doanh nghiệp và người dân cũng tích cực tham gia, các đơn vị truyền thông như: Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận kịp thời đưa nhiều tin, bài về Chiến dịch “Giờ Trái đất”. Công ty Điện lực Bình Thuận đã treo băng rôn ngang trên các tuyến đường lớn để tuyên truyền, cổ động về sự kiện này tại thành phố Phan Thiết và một số địa phương trong tỉnh, dán poster tại nơi giao dịch với khách hàng, doanh nghiệp, trường học và khu vực công cộng đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận đưa tin, tuyên truyền về ý nghĩa của sự kiện “Giờ Trái đất” gửi thông báo trực tiếp đến khách hàng sử dụng điện lớn (nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, các đơn vị chiếu sáng công cộng, các doanh nghiệp sản xuất,…) đề nghị tắt toàn bộ các đèn trang trí, quảng cáo bảng hiệu, tắt đèn và các thiết bị không cần thiết thời gian diễn ra sự kiện “Giờ trái đất” gửi tin nhắn đến khách hàng trồng thanh long trước thời gian diễn ra sự kiện với nội dung “hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, đề nghị khách hàng không sử dụng điện chong đèn thanh long từ 20g30’ đến 21g30’ vào ngày 25/3/2023”. "Tiết kiệm điện - Thành thói quen" không chỉ là Chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, đây cũng là thông điệp của Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. Thông điệp này gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải thực hiện thường xuyên, liên tục tất cả các ngày trong năm để hình thành thói quen trong cuộc sống, góp phần đảm bảo cung ứng điện để phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng như cả nước. Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng lượng

Xem chi tiết

Hội nghị tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2023

Sáng ngày 20/7/2023 vừa qua, tại khách sạn HAVANA, thành phố Nha Trang, Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị Tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2023”, với mục đích chia sẻ kinh nghiệm và định hướng đẩy mạnh quá trình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chủ trì Hội nghị là ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững của Bộ Công Thương - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành liên quan, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại các tỉnh, thành trên toàn quốc. Hình 1. Hội nghị tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2023 Nhu cầu năng lượng của Việt nam đã không ngừng tăng trưởng với tốc độ cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó, nhu cầu năng lượng sơ cấp trong giai đoạn 2010-2019 tăng trưởng khoảng 6%/năm, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm bình quân là 9,71% trong giai đoạn 2010 - 2021. Với nỗ lực to lớn của các cấp, các ngành, về cơ bản Việt Nam vẫn luôn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và điện năng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và đảm bảo ổn định về xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng. Theo dự báo trong 5 năm tới, nhu cầu điện năng vẫn tăng trưởng ở mức khoảng 8,5%/năm. Kết quả đánh giá của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về kế hoạch cung cấp điện giai đoạn 2020-2025, việc đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn này sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong trường hợp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, điển hình như việc thiếu điện tại miền Bắc trong tháng 6 vừa qua. Hình 2. Giới thiệu Quỹ chia sẻ rủi ro (RSF) thuộc khuôn khổ Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam của đại diện Ngân hàng SHB Tại Hội nghị, bên cạnh các giải pháp của Bộ Công Thương, các đại biểu cũng được lắng nghe chia sẻ của đại diện Sở Công Thương TP. Hà Nội về kinh nghiệm triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn thành phố. Đại diện Hội Khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam cũng đã chia sẻ giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc tổ chức các Giải thưởng Hiệu quả năng lượng thường niên. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một số Bộ, ban ngành địa phương trình bày, trao đổi về kết quả triển khai Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển công trình xanh. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Hình 3. Các chuyên gia đầu ngành giải đáp các câu hỏi của đại biểu Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ có cơ hội tham khảo các kinh nghiệm, giải pháp tài chính cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng, tiếp cận các công nghệ, sản phẩm hiệu suất cao./.

Xem chi tiết

Cẩm nang hướng dẫn tiết kiệm điện trong văn phòng - nhà xưởng

Cẩm nang hướng dẫn tiết kiệm điện trong văn phòng - nhà xưởng do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn nhằm cung cấp các giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện, khí đốt, nhiên liệu tại các cơ sở công nghiệp và văn phòng sử dụng năng lượng. Chi tiết xem tại đây

Xem chi tiết

Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình

Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn nhằm cung cấp các thông tin hữu ích, dễ hiểu, giúp giảm chi phí điện, gas, nhiên liệu cho người tiêu dùng khi lựa chọn các thiết bị trong gia đình. Chi tiết xem tại đây.

Xem chi tiết

EVN khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả mùa nắng nóng 2023

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2023, nắng nóng đến sớm và có xu hướng gay gắt hơn hẳn so với những năm trước. Nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn so với năm 2022. Nhiều khả năng còn xuất hiện những giá trị nhiệt độ cao nhất vượt kỷ lục cũ đã từng được quan trắc. Trong một công bố mới đây của Liên Hợp Quốc (UN) cho biết, khả năng hiện tượng thời tiết El Nino (pha nóng) phát triển trong vài tháng tới đang gia tăng, góp phần đẩy nhiệt độ toàn cầu lên ngưỡng cao hơn và tạo ra những kỷ lục nhiệt độ mới. Cũng theo tổ chức này, khả năng El Nino diễn ra vào cuối tháng 7 là 60% và cuối tháng 9 là 80%. Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Nắng nóng kéo dài sẽ khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao, do sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Bên cạnh đó, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Xem chi tiết

Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại khách sạn Mường Thanh Luxury, số 60 Trần Phú, phường Lộc Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 . Tham dự Hội nghị có đại diện của các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Chủ trì Hội nghị là ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương. Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, ông Phương Hoàng Kim phát biểu khai mạc hội nghị Theo báo cáo của Bộ Công Thương, với kịch bản tăng trưởng GDP bình quân 7%/năm thì nhu cầu năng lượng cho năm 2020 phải đạt 235 tỷ kWh điện đến năm 2025 cần 352 tỷ kWh và đến 2035 là 506 tỷ kWh điện. Để đáp ứng nhu cầu điện cao như vậy cần khoảng 60.000MW công suất nguồn điện vào năm 2020 và 130.000MW năm 2030. Đây là một thách thức rất lớn đặt ra cho ngành năng lượng Việt Nam. Bên cạnh các giải pháp đảm bảo cung ứng nguồn điện, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực giúp cải thiện hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai trong giai đoạn 2006-2015 đã giúp tiết kiệm được trên 15 triệu tấn dầu quy đổi (TOE). Trung bình, cả nước đã tiết kiệm được trên 9 tỷ kWh, với mức tiết kiệm bình quân đạt 1,5% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm. Nghị quyết 55/NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 và các văn bản liên quan khác, sự ra đời và triển khai Chương trình cho thấy tầm nhìn chiến lược và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tới lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, ông Trịnh Quốc Vũ phát biểu trong hội nghị Theo ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, trong năm 2020, nguồn ngân sách Nhà nước được sử dụng để tập trung hoàn thiện, kiện toàn về thể chế, các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hỗ trợ kỹ thuật tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng Xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam Tăng cường năng lực Đẩy mạnh truyền thông, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học. Các tỉnh thành trong cả nước đã và đang xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, trong đó nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nêu rõ những khó khăn trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2015-2020 trong đó có việc gián đoạn chương trình do không có kinh phí từ các năm 2017-2020, việc thay đổi cơ cấu, nhân sự thực hiện chương trình do sát nhập các Trung tâm tiết kiệm năng lượng. Từ đó định hướng kế hoạch triển khai các hoạt động cho các năm 2020-2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Bộ cũng đưa ra hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị định 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện 2020 - 2025. Daikin Việt Nam đồng hành cùng Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Trong tham luận, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Võ Quang Lâm đã báo cáo những kết quả đạt được trong chương trình và các giải pháp tiết kiệm điện của EVN giai đoạn 2015 – 2020, đồng thời trình bày những giải pháp, kiến nghị thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2020 - 2025, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong phát triển điện mặt trời mái nhà. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho đại diện một số sở, ban ngành địa phương và các doanh nghiệp trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến thực thi tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất tiết kiệm năng lượng. Phòng Tư vấn

Xem chi tiết

Hội thảo Tham vấn và đào tạo về triển khai các quy trình theo Thông tư 09/2012/TT-BCT và Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017 - 2020 (Chương trình DEPP) Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch tổ chức "Hội thảo tham vấn và đào tạo về triển khai các quy trình theo Thông tư 09/2012/TT-BCT và Thông tư 19/2016/TT-BCT " nhằm mục đích hỗ trợ các Sở Công Thương quản lý hiệu quả việc tuân thủ quy định theo Thông tư 09/2012/TT-BCT của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và Thông tư 19/2016/TT-BCT quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành bia và nước giải khát. Thời gian diễn ra hội thảo trong 02 ngày 09 và 10/12/2019 - Ngày 09/12/2019: Đào tạo triển khai các quy trình của Thông tư 09/2012/TT-BCT. - Ngày 10/12/2019: Tham vấn quy trình của Thông tư 09/2012/TT-BCT và Thông tư 19/2016/TT-BCT. Hội thảo được tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn Prince, số 63 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn cảnh Hội nghị Ngày đầu tiên là Chương trình đào tạo cho các Sở Công Thương 03 quy trình quản lý gồm: - Tổng hợp danh sách Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm - Kiểm tra tuân thủ quy định về báo cáo 1 năm, báo cáo 5 năm và báo cáo kiểm toán năng lượng - Lập báo cáo hàng năm cho Bộ Công Thương và UBND về tình hình tuân thủ quy định của các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ngày thứ hai là tham vấn về 3 quy trình mới cho các Sở Công Thương: - Quy trình kiểm soát chất lượng của báo cáo kiểm toán năng lượng tuân thủ theo Thông tư 09 - Quy trình kiểm tra tuân thủ Thông tư về Định mức tiêu hao năng lượng trong ngành Bia và Nước giải khát cùng các hướng dẫn liên quan cho doanh nghiệp - Dự thảo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh phù hợp với mục tiêu của Chương trình VNEEP 3 Hình 2. Ông Trịnh Quốc Vũ phát biểu khai mạc Hội nghị Chủ trì Hội nghị là ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững. Đơn vị tư vấn trong nước là Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS). Đơn vị tư vấn quốc tế là Công ty Viegand Maagoe. Tham dự Hội nghị là đại diện của các Sở Công Thương, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. Hình 3. Các nhóm thảo luận chủ đề và tham gia ý kiến góp ý Tại hội thảo, các đại biểu được chia thành 4 nhóm, tích cực tham gia ý kiến và thực hành các chủ đề thảo luận do các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế nêu ra. Các góp ý của các đại biểu tham dự hội thảo sẽ là cơ sở để Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh và ban hành Thông tư 09 sửa đổi trong thời gian tới cũng như các quy trình quản lý liên quan nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của các Sở Công Thương theo Thông tư 09 và các thông tư về định mức tiêu hao năng lượng, biểu mẫu kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh, đóng góp vào mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. Các đại biểu và chuyên gia chụp ảnh lưu niệm Các ý kiến được các chuyên gia tư vấn tiếp thu, bổ sung vào đề xuất cải thiện các quy trình, nhằm cung cấp một phương pháp đơn giản và hiệu quả hơn cho công tác quản lý của các Sở Công Thương. Phòng Tư vấn

Xem chi tiết

Tiềm năng phát triển điện mặt trời ở Bình Thuận

Năng lượng được xem là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, cho đến nay các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt và có tác động đến xấu môi trường sống của con người trong quá trình sử dụng. Do đó tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, đặc biệt là các nguồn năng tái tạo và năng lượng sạch và là xu hướng tất yếu củamỗi quốc gia trên toàn thế giới Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều thuận lợi cho việc phát triển điện từ các nguồn năng lượng sạch, ngoàisản xuất điện từ năng lượng gió, cho đến nay sản xuất điệntừ năng lượng mặt trời ở Việt Nam phát triển với tốc độ rất nhanh đặc biệt là tỉnh Bình Thuận Cánh đồng điện gió ở Bình Thuận Bình Thuận là địa phương được xem là địa phương có tiềm năng phát triển điện mặt trời thuộc loại cao nhất cả nước với nguồn bức xạ nhiệt cao và ổn định. Bình Thuận có tổng số giờ nắng cả năm lên đến 2728 giờ, lượng bức xạ tổng cộng hằng năm là 1961 kWh/m2và trung bình hằng ngày vào khoảng 3,35kWh/m2 Các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên mặt hồ thủy điện Đa Mi - Bình Thuận Riêng năm 2019, số lượng dự án điện mặt trời được chấp thuận chủ trương là 19 dự án với tổng công suất là 1028,3MWp và tổng vốn đầu tư là 25.884,64 tỷ đồng nâng tổng số dự án điện mặt trời được chấp thuận đầu tư là 25 dự án với tổng công suất 1478,18MWp và tổng số vốn đầu tư là 39.764,6 tỷ đồng. Đến nay đã có 13 dự án điện mặt trời đã khởi công, động thổ xây dựng, hơn 10 dự án điện mặt trời đang triển khai san lắp mặt bằng, đầu tư xây dựng và thực hiện thủ tục đầu tư Một dự án điện mặt trời đã được hòa lưới thành công Ở quy mô nhỏ và hộ gia đình, để khuyến khích đầu tư Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 và Thông tư số 16/TT-BCT ngày 12/09/2017 về cơ chế bù trừ điện năng, lắp đặt công tơ 02 chiều và chính sách bán điện từ hệ thống mặt trời cho EVN làm cở pháp lý để triển khai thực hiện Sản xuất điện mặt trời quy mô hộ gia đình Ngoài tiểm năng về du lịch với các resort nghỉ dưỡng đẹp nổi tiếng cả nước và thế giới. Bình Thuận giờ đây còn nổi lên với tiềm năng sản xuất điện và sẽ thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước trong thời gian không xa. Phòng Tư vấn

Xem chi tiết