Lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.Hoàn thành công tác triển khai thực hiện Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo nội dung phê duyệt của UBND tỉnh tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 và công văn số 738/UBND-TH ngày 13/5/2015.

Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2015 được sự đồng ý của Sở Công Thương Bình Thuận, Trung tâm Khuyến công tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tham dự lễ bế giảng lớp học có đồng chí Hoàng Hảo Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương, đại diện Sở Khoa học & Công nghệ, Liên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật, Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài nguyên & môi trường thuộc Trường đại học tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh; Báo, Đài PTTH Bình Thuận đưa tin cùng tất cả học viên là các cán bộ cán bộ công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành; lãnh đạo, cán bộ phụ trách kỹ thuật của một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành khóa học.Tại buổi bế giảng đồng chí Phạm Phú Xuân đại diện Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã báo cáo kết quả lớp học, với kết quả xếp loại học tập của các học viên như sau: Xuất sắc 01 học viên chiếm 4,2 %, giỏi 04 học viên chiếm 16,7 % và khá 19 học viên chiếm 79,1%.Phát biểu bế giảng lớp học ông Hoàng Hảo Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương đã đánh giá cao kết quả các học viên tham gia lớp học. Đồng thời, chỉ đạo các học viên sau khi hoàn tất khóa học cần tiếp tục trao đổi, học hỏi thêm những kinh nghiệm thực tiễn thông qua việc trực tiếp tư vấn, đánh giá sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những năm tới và đề nghị các đơn vị liên quan và học viên nghiên cứu đề xuất một số giải pháp sử dụng đội ngũ vừa được đạo tạo một các hiệu quả để thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Ngoài ra, tại lễ bế giảng, ông Lương Thanh Sơn – Phó chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận có ý kiến phát biểu đánh giá cao về kết quả lớp học, nội dung đào tạo phù hợp với tình hình và mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Qua đây Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cũng nắm được thông tin này để trong hoạt động của Liên Hiệp sẽ mời đội ngủ cán bộ được đào tạo này tham gia một số lĩnh vực hoạt động.

Phòng TKNL&SXSH

Tin tức liên quan

Tin tức xem nhiều