Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tỉnh tại công văn số 1781/CV-TCTTHĐA06 ngày 15/5/2024 về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID Xem tại đây: 1225-SCT-VP_20052024 SCT Tuyen truyen huong dan su dung VNeID.signed.signed.pdf 1225-kem HDSD_VNeID_compressed.pdf

Xem chi tiết

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng nhân dịp 73 năm Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng nhân dịp 73 năm Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam Nhân dịp 73 năm Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14/5/2051 – 14/5/2024), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương Việt Nam lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất. Trang tin Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng:

Xem chi tiết

Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên các lĩnh vực ngành Công Thương

Giám đốc Trung tâm Khuyến công &amp Xúc tiến thương mại đề nghị các Phòng tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên các lĩnh vực hoạt động khuyến công Xem tại đây: 1094-SCT-TTr_07052024 Phobien_LuatDatdai.signed.signed.pdf 1094-kem 2464-KH-SCT_131022_trienkhaithuchien_dean_Tiepcanphapluat_nguoidan.signed.signed.pdf

Xem chi tiết

Đôn đốc tiếp tục tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2024 (đợt 1)

Tiếp tục hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Đợt 1) Xem tại đây: 1078-SCT-TTr_06052024 CV-SCT_don doc tham gia Cuoc thi truc tuyen - Tim hieu PL-2024_dot 1.signed.signed.pdf 1078-kem 812-SCT_090424_huong ung tham gia Cuoc thi truc tuyen - Tim hieu PL-2024_dot 1.pdf

Xem chi tiết

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đấu thầu 2023 gồm 10 chương với 96 điều. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, thay thế Luật Đấu thầu 2013. Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Luật Đấu thầu 2023 về cơ bản duy trì phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013, nhưng có 03 nội dung mới, cụ thể: Thứ nhất, Luật đã bổ sung quy định nhằm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp có vốn của doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, ngoài doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật đã bổ sung đối tượng doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thứ hai, Luật đã xác định rõ phạm điều chỉnh đối với hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, bao gồm dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đất đai dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Thứ ba, Luật đã quy định cụ thể mối quan hệ cũng như nguyên tắc áp dụng Luật Đấu thầu, pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Luật đã bổ sung một số quy định nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình đối với hoạt động mua sắm sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí, hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí theo hợp đồng dầu khí và một số hoạt động mua sắm có tính đặc thù khác… Luật hóa quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, đồng thời Luật hóa quy định về hạn mức chỉ định thầu hiện đang được quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 quy định cụ thể các đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu trong nước khác khi tham dự đấu thầu quốc tế. Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhà thầu là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên số lượng lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên. Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định, dựa trên kỹ thuật, kết hợp giữa kỹ thuật và giá để so sánh, xếp hạng. Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá để so sánh, xếp hạng Được ưu tiên trong đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu. Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu./. Thông tin từ trang của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 5080/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Xem chi tiết

Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Theo công văn số 2825/BCH-CT ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai các nội dung nhu sau: Phổ biến nội dung công văn số 2825/BCH-CT ngày 22/11/2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị biết để tích cực tham gia cuộc thi (đính kèm công văn số 2825/BCH-CT của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). - Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS. - Thời gian bắt đầu từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 22/12/2023, gồm: vòng thi tuần (3 tuần thi), vòng chung kết dự kiến ngày 22/12/2023. Tổng kết, trao giải: dự kiến ngày 27/12/2023. 2. Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại cập nhật nội dung cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương và Trang thông tin điện tử của Trung tâm. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị triển khai đến công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia cuộc thi./. File đính kèm

Xem chi tiết

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023"

Thực hiện Công văn số 1013/UBND-KGVXNV ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về việc triển công tác bình đẳng giới năm 2023 và hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến ‘ ‘Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1 . Mục đích a) Tuy ê n truyền , cập nhật các quy định của pháp l uật về bình đẳng giới và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới b) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các c ấp , các ngành và việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới. 2. Yêu cầu a) Nội dung thi thiết thực , phù hợp, bám sát Luật Bình đẳng giới và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới b) Phần mềm cuộc thi b ảo đảm chất l ượng, tiện ích, thiết thực , hiệu quả, vận hành thông suốt trong thời gian tổ chức thi c ) Cuộc thi được tổ chức nghi êm túc , khách quan, công bằng và hiệu quả. II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG 1 . Tên gọi cuộc thi ‘ ‘Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới”. 2. Đối tượng dự thi Cán bộ , đảng viên, công chức , vi ên chức , người l ao động thuộc các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể tỉnh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố UBND xã, phường , thị trấn Chiến sĩ trong lực lượng vũ trang giáo viên, họ c sinh, sinh vi ên tại các cơ sở giáo dục đào tạo , giáo dục nghề nghiệp người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Lưu ý: Đối tượng dự thi từ 1 6 tuổi trở lên. Thành viên Ban Tổ chức và Tố Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, công chức, viên chức phụ trách kỹ thuật phần mềm không được dự thi. 3. Nội dung và tài liệ u thi Tài liệu sử dụng xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án căn cứ theo Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 có hiệu 1 ực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. 4. Hình thức thi - Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://timhieuluatbinhdanggioi.binhthuan.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Thí sinh tham gia dự thi trả 1 ời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm Bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/1 ần thi (Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia dự thi). Mỗi thí sinh được tham gia dự thi 01 lần. 5. Th òì gian tổ chức cuộc thi Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày, bắt đầu 1 úc 7h00 ngày 15/11/2023 và kết thúc lúc 17h00 ngày 15/12/2023. 6. Giải thưởng Ban Tổ chức sẽ trao 11 gi ải thưởng tập thể và 16 gi ải thưởng cá nhân. Giá trị từng gi ải thưởng và các vấn đề 1 iên quan được thực hiện theo quy định tại Thể 1 ệ cuộc thi. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.1. Phòng Bảo v ệ, chă m sóc trẻ e m và Bình đẳng giới - Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi thành phần tham gia Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc giúp Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Thể lệ Cuộc thi và các văn bản triển khai Cuộc thi đôn đốc và chuẩn bị các nội dung để tổng kết Cuộc thi. - Xây dựng Bộ câu hỏi , đáp án phục vụ Cuộc thi. - Liên hệ , phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông) xây dựng, quản trị , vận hành hệ thống dữ 1 iệu phần mềm để tổ chức Cuộc thi thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh thông tin và xử 1ý các vấn đề khác 1 i ên quan đến kỹ thuật công nghệ thông tin tổ chức Cuộc thi. - Tuyên truyền trê n Đài phát thanh - truyền hình Bình Thuận đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cuộc thi để các Sở, ngành, đơn vị , công chức , viên chức , người 1 ao động, chiến sỹ trong 1 ực lượng vũ trang, họ c sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân được biết, tham gia. 1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Phối hợp với Phòng Bảo vệ , chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới: Chuẩn bị kinh phí tổ chức Cuộc thi và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 2. Đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn th e chính trị - xã hội tỉnh và UBND cá c huyện, thị xã, thành phố Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác tại địa phương. Phát động đến toàn thể cán bộ , công chức , vi ên chức , người 1 ao động , chiến sỹ trong lực lượng vũ trang , họ c sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 01/06/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trê n địa bàn tỉnh năm 2023. Quyết định số 1087/ QĐ-SLĐTBXH ngày 29/6/2023 của Sở Lao động-TB&ampXH về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trên đây 1 à Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến ‘ ‘Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc , cơ quan, đơn vị , địa phương phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo vệ , chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới) để tổng hợp , hướng dẫn./.

Xem chi tiết