Thông báo mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2023

Theo đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Công văn số 515/SCT-QLTM ngày 13/02/2023 về việc mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2023;  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 28/4/2023 đến ngày 01/5/2023 tại Quảng trường Lã Mã – An Bình City, số 234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2023 có tại Công văn số 515/SCT-QLTM ngày 13 tháng 02 năm 2023 kèm theo).

Đăng ký tham gia Hội chợ đề nghị liên hệ Sở Công Thương Hà Nội theo số điện thoại: 0978693668 (đ/c Nguyễn Thu Trang); đồng thời có thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại theo số điện thoại 0914532424 (đ/c Minh Phương); email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn để tổng hợp và hỗ trợ.

Trân trọng./.

File đính kèm