Thông báo tham gia “Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

Theo đề nghị của Sở Công Thương thành phố Hà Nội tại Công văn số 3089/SCT-TTKC ngày 14/7/2022 về việc mời tham gia Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022;  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận thông báo Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022 diễn ra từ ngày 20/10/2022 đến ngày 23/10/2022 đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022 có tại Công văn số 3089/SCT-TTKC ngày 14 tháng 7 năm 2022 kèm theo).

Đăng ký tham gia Hội chợ đề nghị liên hệ Thường trực Ban tổ chức hội chợ theo số điện thoại: 0983862333 hoặc 024.33550648; đồng thời có thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận theo số điện thoại 0914532424 (đ/c Nguyễn Thị Minh Phương) hoặc email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn  để tổng hợp và hỗ trợ.

Trân trọng./.

File đính kèm