Chi bộ 3 tổ chức sinh hoạt Chuyên đề II/2022

Thực hiện Kế hoạch 183-KH/CB ngày 05/5/2022 của Chi bộ về học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Sáng ngày 8/9/2022 Chi bộ 3 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II với chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn của Trung tâm tạo doanh thu và thu nhập viên chức, người lao động được nâng lên và ổn định”. Buổi sinh hoạt có sự tham gia của toàn thể đảng viên, CBVC và người lao động của Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại.

Đồng chí Đặng Trung Thái  – Bí thư Chi bộ chủ trì trình bày mục đích, ý nghĩa của nội dung Chuyên đề và của buổi sinh hoạt.

Đồng chí Phạm Văn Khoa – Phụ trách phòng Tư vấn được giao nghiên cứu xây dựng nội dung của chuyên đề trình bày thực trạng, phương hướng, mục tiêu và giải pháp hoạt động dịch vụ có thu của Trung tâm thực hiện trong thời gian tới.

 

Buổi sinh hoạt thu hút sôi nổi các ý kiến tham gia thảo luận (hơn 10 ý kiến). Các ý kiến đều thể hiện được sự tâm huyết, nghiên cứu trước nội dung và góp ý bổ sung, phân tích thêm tình hình thực tế và đề ra thêm nội dung, giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể và công tác tổ chức thực hiện là luôn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tư vấn tỉnh giao và nhất là quyết tâm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho VC-NLĐ của Trung tâm từ nguồn dịch vụ tư vấn có thu.

Đây là đợt sinh hoạt tập trung định kỳ hàng quý theo kế hoạch được xây dựng từ đầu năm của Chi bộ để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong của Trung tâm./.

          Phòng Quản trị hành chính