Thông báo mời tham dự Lễ hội trái cây năm 2022

Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Sở Công Thương Hà Nội có Công văn số 3824/SCT-QLTM về việc mời tham gia Lễ hội trái cây năm 2022; theo đó Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ hội trái cây năm 2022, cụ thể:

1. Thời gian: Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 10 năm 2022.

2Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm trái cây, nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

3. Địa điểm: Tại Khuôn viên Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

4. Đăng ký tham gia: Có mẫu đăng ký đính kèm.

Đầu mối liên hệ: Sở Công Thương Hà Nội

Người liên hệ: Đ/c Nguyễn Thu Trang – CV phòng Quản lý thương mại

Điện thoại: 0978 693 668

Email: phongqltm@gmail.com

5. Thời gian đăng ký: trước ngày 20 tháng 9 năm 2022.

 (Có Công văn số 3824/SCT-QLTM ngày 23 tháng 8 năm 2022 kèm theo).

Quý cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tham dự, đề nghị thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận theo địa chỉ mail: yendth.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn hoặc số điện thoại 0789.109221 (gặp đ/c Hải Yến) để tổng hợp và hỗ trợ.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia./.

File đính kèm