Chi bộ Trung tâm Khuyến công tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới

Ngày 12/01/2020, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đã long trọng tổ chức Lễ Kết nạp Đảng cho 02 quần chúng Nguyễn Thanh Thiện và Võ Nguyên Tú, Chuyên viên phòng Tư vấn. Tham dự buổi lễ có sự có mặt của toàn thể đảng viên và các quần chúng ưu tú của Chi bộ.

 

 

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Trung Thái – Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp đảng cho 02 đồng chí Thiện và Tú. Sau khi đảng viên mới tuyên thệ vào Đảng, đồng chí Thái đã thay mặt Chi bộ giới thiệu những quyền và nghĩa vụ cho đảng viên mới, đồng thời giao nhiệm vụ bồi dưỡng đảng viên mới cho 02 đồng chí đảng viên Phạm Phúc Đạt và Phạm Văn Khoa của Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng đồng chí Thiện và Tú trong thời gian một năm dự bị để trở thành đảng viên chính thức.

 

                 

 

 

Buổi lễ được tổ chức là thành quả của một quá trình phấn đấu của quần chúng và sự bồi dưỡng của Chi bộ, là kết quả của một quá trình tập trung thực hiện Nghị quyết về công tác phát triển đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Khuyến công./.

Phòng Hành chính – Tổng hợp