Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức 2020

Trong sáng ngày 30/12/2020, chính quyền đã phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. Chủ trì Hội nghị là ông Trịnh Trầm – Giám đốc và ông Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công. Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm Khuyến công.

 

 

Hội nghị đã nghe chủ trì báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động 2021, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân , báo cáo đề xuất sửa đổi các quy chế và báo cáo xin ý kiến về việc bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội nghị đã được lắng nghe nhiều ý kiến của cán bộ, viên chức đóng góp cho hoạt động của cơ quan trong năm 2020 về công tác triển khai thực hiện phong trao thi đua, phân tích đánh giá tình hình thực hiện tìm nguyên nhân và giải pháp để thực hiện tốt trong năm 2021; trao đổi thảo luận sôi nổi các chỉ tiêu và thống nhất đưa vào Nghị quyết Hội nghị 07 chỉ tiêu để thực hiện trong năm 2021. Nội dung báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế cũng được thảo luận cụ thể, thống nhất cao trong một số nội dung được lấy ý kiến chỉnh sửa. Đồng thời, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm đã phát động phong trào thi đua năm 2021, đại diện người lao động hưởng ứng nội dung phát động thi đua thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên; đại diện các tổ công đoàn đã tiến hành ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của toàn thể Hội nghị.

 

 

Hội nghị cũng biểu quyết thông nhất thông qua Nghị quyết của Hội nghị với các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong năm 2021.

Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến công năm 2020 thành công tốt đẹp.

Phòng Hành chính  - Tổng hợp