Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 30/12/2020, Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có ông Hà Lê Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương, đại diện phòng Quản lý Công Nghiệp, phòng Quản lý Điện và Năng lượng cùng toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm.

 

 

Hội nghị đã được nghe ông Trịnh Trầm – Giám đốc Trung tâm báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, cũng đã phân tích đánh giá sâu những mặt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó đề ra phương hướng, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Trung tâm Khuyến công đã triển khai hoàn thành 03 đề án nhóm KCQG, 05 đề án KCĐP và 02 nội dung chi khác với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng. Các đề án, nội dung được thực hiện hoàn thành đúng tiến độ được giao. Nhiều công việc phát sinh được triển khai đạt yêu cầu.

Hội nghị diễn ra với không khí sôi nổi với sự tham gia tham luận của các Phòng chuyên môn Trung tâm Khuyến công. Các ý kiến tham luận tập trung vào việc đánh giá những kết quả đạt được trong năm, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm để triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ. Đồng thời, các ý kiến cũng đã tập trung vào cụ thể từng nội dung công việc, trong đó phân tích làm rõ các phương pháp đã vận dụng để thực hiện tốt nhiệm vụ qua đó, một số kiến nghị cũng đã được trình bày để đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương tiếp nhận. Ngoài ra, đại diện phòng Quản lý Điện và Năng lượng và phòng Quản lý Công nghiệp cũng đã tham gia trao đổi một số kiến nghị trong triển khai nhiệm năm 2021 của Trung tâm.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, trong phần phát biểu chỉ đạo -  ông Hà Lê Thanh Chung cũng đã ghi nhận những kết quả đạt Trung tâm Khuyến công đã được. Trong đó nổi bật là việc Trung tâm đã thực hiện tốt khâu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện do đó đã kịp thời triển khai thực hiện, đồng thời cũng đã định hướng một số nội dung triển khai trong năm 2021 và ghi nhận một kiến nghị của Trung tâm để chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và toàn thể viên chức, người lao động, ông Trịnh Trầm - Giám đốc Trung tâm tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Sở Công Thương để triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công năm 2021.

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Trung tâm Khuyến công thành công tốt đẹp.

Phòng Hành chính – Tổng hợp