Chi bộ Trung tâm Khuyến công tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV

Sáng ngày 26/11/2020, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Buổi sinh hoạt có sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên, quần chúng của Chi bộ do đồng chí Đặng Trung Thái – Bí thư Chi bộ chủ trì phổ biến nội dung chuyên đề.

 

 

Nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Sở đã hành theo kế hoạch trong năm 2020, trong đó nhấn mạnh đến các phong cách làm việc, phong trách lãnh đạo của Bác; liên hệ và phân tích một số nội dung có liên quan đến hoạt động của đơn vị, từ đó đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh thực hiện những nội dung chuyên đề đã được quán triệt trong toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

Buổi sinh hoạt đã thu hút được nhiều lượt ý kiến tham gia thảo luận. Các ý kiến đã thể hiện được sự nghiên cứu và liên hệ với bản thân để làm sáng tỏ các nội dung được quán triệt; ngoài ra, các ý kiến tham gia cũng đã kiến nghị đề xuất một số hình thức sinh hoạt chuyên đề cho năm 2021 theo hướng nhằm giúp buổi sinh hoạt chuyên đề của những năm sau phong phú, đa dạng về nội dung và được hưởng ứng nhiệt tình toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên, quần chúng của Chi bộ; khắc phục tình trạng những buổi sinh hoạt chuyên đề theo lối cũ trình bày một nội dung, phân công cứng nhắc cho một số người phát biểu ý kiến, không sinh động, không thu hút được người tham gia sinh hoạt nhiệt tình tự tìm hiểu nội dung phát biếu…

Tại buổi sinh hoạt Chi bộ thống nhất đề xuất Đảng ủy Sở Công Thương xem xét biểu dương 06 cá nhân (04 đảng viên và 02 quần chúng) của Chi bộ đã có thành tích trong việc học tập và làm theo phong cách tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020.

Đây là đợt sinh hoạt tập trung định kỳ hàng quý theo kế hoạch được xây dựng từ đầu năm của Chi bộ. Cuối buổi sinh hoạt, cán bộ, viên chức Trung tâm Khuyến công cũng đã được nghe phổ biến một số tài liệu tuyên truyền theo chỉ đạo của cấp trên./.

Phòng Hành chính – Tổng hợp