Triển khai Lớp "Huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp" năm 2020

Nhằm tổ chức huấn luyện cho nhân viên các doanh nghiệp kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp để kiểm tra sát hạch cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), đảm bảo cho các doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, giấy phép kinh doanh, sử dụng VLNCN.

Trong 02 ngày từ ngày 05 đến 06 tháng 11 năm 2020, tại Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận, Trung tâm Khuyến công phối hợp Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung tổ chức Lớp huấn luyện luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho 70 học viên là  Người quản lý; chỉ huy nổ mìn; thợ mìn; người được giao quản lý kho VLNCN; người phục vụ, người áp tải, người điều khiển phương tiện vận chuyển VLNCN.

 

 

Nội dung chương trình giảng dạy lớp học được xây dựng theo quy định tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nỗ công nghiệp va tiền chất thuốc nỗ do Thạc sĩ Đào Hiệp chuyên ngành mỏ, địa chất trực tiếp giảng dạy.

Với trình độ chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm thực tế nên giảng viên có phương pháp giảng dạy sôi động, đưa ra nhiều tình huống cho các học viên thảo luận và trình bày vấn đề. Các học viên tham gia lớp học lần này rất tích cực, các vấn đề thảo luận được trình bày sôi nổi, giúp cho các học viên trao đổi được nhiều thông tin bổ ích và đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho chính đơn vị mình.

Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên được tham gia kỳ kiểm tra sát hạch do Sở Công Thương tổ chức để cấp chứng chỉ an toàn vật liệu nổ.

Phòng Hành chính – Tổng hợp