Tổ chức Lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) năm 2020

          Được sự thống nhất của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận phối hợp với Trường Cao Đẳng Công Thương miền Trung tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN nhằm đảm bảo điều kiện sản xuất, giấy phép kinh doanh, sử dụng VLNCN theo quy định.

 

 

Trên cơ sở danh sách đăng ký học viên tham gia của các doanh nghiệp với số lượng là 73 học viên. Trung tâm Khuyến công phối hợp với Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tổ chức lớp huấn luyện cụ như sau:

* Thời gian học: 02 ngày, từ ngày 05 đến hết ngày 06 tháng 11 năm 2020; bao gồm: thời gian huấn luyện và tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận (việc tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận sẽ do Sở Công Thương thực hiện).

Khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 05 tháng 11 năm 2020.

* Địa điểm học: tại Hội trường Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận. Địa chỉ: 417 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Đây là một hoạt động phối hợp tư vấn phát sinh trong năm 2020 nhằm tư vấn tổ chức huấn luyện vật liệu nổ công nghiệp cho nhân viên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đủ điều kiện để đề nghị Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Phòng Hành chính - Tổng hợp