Thông báo đăng ký tham gia khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

Năm 2020, UBND tỉnh phê duyệt đề án “Tổ chức các khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhằm cung cấp cho học viên là lãnh đạo và nhân viên các cơ sở sản xuất công nghiệp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo trong một môi trường chuyên nghiệp. Từ đó giúp cho doanh nghiệp có được đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

Trong tháng 6/2020 Trung tâm Khuyến công đã tổ chức 01 khóa đào tạo với chủ đề “Cải tiến năng suất và nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp”, Nay Trung tâm Khuyến công thông báo đến các cơ sở được biếtvà đăng ký tham gia khóa đào tạo thứ 02/2020 Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Nội dung chuyên đề đào tạo: “Quản trị doanh nghiệp hiệu quả”

Nhằm hoạch định chiến lược một cách khoa học, chi tiết; Phân chia công việc cho mỗi nhân viên, mỗi bộ phận/ phòng ban hợp lý, hiệu quả; Tổ chức, phân tầng hệ thống nhân viên trong doanh nghiệp; Kiểm soát được những dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức: 02 ngày, dự kiến vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng10 năm 2020 (thời gian cụ thể và nội dung chương trình học Trung tâm Khuyến công sẽ có giấy mời gửi cho các cơ sở)

- Địa điểm tổ chức: tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Đối tượng tham gia khóa đào tạo

- Lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Các nhà quản lý, các trưởng, phó phòng ban, nhân viên tại các doanh nghiệp, cơ sở.

4. Giảng viên giảng dạy

          Trung tâm Khuyến công mời giảng viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao để đảm bảo truyền đạt đầy đủ cho học viên khóa học nắm vững các kiến thức thực tế về các nội dung của chương trình đào tạo.

5. Kinh phí

Học viên được hỗ trợ 100% kinh phí từ chương trình khuyến công địa phương năm 2020 (bao gồm học phí, tài liệu, các chi phí tổ chức lớp học).

6. Thời gian đăng ký

Các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm) và gửi về Trung tâm Khuyến công Bình Thuận trước ngày 10/9/2020 theo địa chỉ:

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận

 Địa chỉ: Số 238 Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3833073 – 0907559419 (Gặp chị Nguyễn Thị Bích Vân) hoặc 0908367960 (Gặp anh Nguyễn Lê Sơn – Phó Trưởng phòng Khuyến công)

Địa chỉ mail: ttkcbinhthuan@gmail.com  -  Fax: 0252.3828.921

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thông báo đến các cơ sở công nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia