Trung tâm Khuyến công sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý II

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý II với chủ đề: "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Buổi sinh hoạt có sự tham gia đầy đủ của toàn thể đảng viên và quần chúng của Chi bộ.

 

 

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đặng Trung Thái – Bí thư Chi bộ đã trình bày những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh đối với nội dung chuyên đề này theo tài liệu hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Buổi sinh hoạt đã được tập thể tham gia sinh hoạt hưởng ứng tích cực, tham gia đóng góp ý kiến để làm rõ những nội dung được truyền đạt. Đồng thời, các ý kiến trình bày đã liên hệ thực tế với công tác chuyên môn để làm rõ các nội dung được truyền đạt theo đó vận dụng vào tình hình thực tế của Trung tâm. Kết thúc buổi sinh hoạt tập thể đã biểu dương 02 cá nhân.

 

 

Đây là đợt sinh hoạt tập trung định kỳ hàng quý theo kế hoạch được xây dựng từ đầu năm của Chi bộ. Cuối buổi sinh hoạt các viên chức và người lao động của Trung tâm Khuyến công cũng đã được nghe phổ biến một số văn bản, chính sách mới theo chỉ đạo của cấp trên./.

Phòng Hành chính Tổng hợp