Kết quả 06 lao động của Trung tâm Khuyến công tham gia kỳ xét tuyển viên chức ngành Công Thương năm 2020

Ngày 29/5/2020, Sở Công Thương đã tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Công Thương năm 2020, vòng sát hạch bằng hình thức phỏng vấn quyết định kết quả kỳ xét tuyền với tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 là 09 thí sinh. Trong đợt này, Trung tâm Khuyến công có 06 lao động hợp đồng đã qua kiểm tra hồ sơ vòng 1 đủ điều kiện tham gia sát hạch phỏng vấn vòng 2. Kết quả 06/6 lao động đều đạt hơn 70/100 điểm, với kết quả này 06 lao động này sẽ được tuyển dụng vào viên chức chính thức và bố trí công việc theo vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công.

 

 

Kỳ xét tuyển viên chức ngành Công Thương đợt này diễn ra nghiêm túc, đúng với quy định và đạt kết quả tốt. Với kết quả này đã thỏa mãn ước vọng của các lao động hợp đồng đã làm việc tại Trung tâm trong thời gian dài, tạo động lực và an tâm công tác lâu dài, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ khi trở thành viên chức chính thức của Trung tâm./.

Phòng Hành chính – Tổng hợp