Trung tâm Khuyến công thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19

Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19; Theo đó, Trung tâm Khuyến công đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp gồm quán triệt nội dung các văn bản đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động để thực hiện nghiêm gồm: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1205/UBND-KGVXNV ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở Công Thương đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình và thực hiện công văn số 639/SCT-VP ngày 18/3/2020 về việc thực hiện khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng NCOVI; Tổ chức dọn vệ sinh các Phòng làm việc; bố trí nước sát khuẩn trước cơ quan và dán thông báo yêu cầu các cá nhân và tổ chức đến làm việc phải mang khẩu trang và rửa tay khi đến liên hệ công tác, …

 

 

Trong thời gian  "Cách ly xã hội" từ  01/4 đến 22/4  Trung tâm Khuyến công đã chủ động  bố trí, sắp xếp cho các viên chức, người lao động được làm việc tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, nhất là các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, chủ động áp dụng các phương tiên công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng để thực hiện trao đổi trực tuyến trong quá trình giải quyết công việc.

 

 

Ngoài ra, chính quyền cũng đã phối hợp với Công đoàn Trung tâm vận động các viên chức và người lao động ủng hộ được 100 chiếc khẩu trang và một triệu đồng tiền mặt để ủng hộ cho các đối tượng khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 trên địa bàn của tỉnh./.

Phòng Hành chính – Tổng hợp