Chi bộ Trung tâm Khuyến công tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2020

Thực hiện Kế hoạch 04-KH/CB ngày 18/3/2020 của chi bộ Trung tâm Khuyến công về triển khai Chuyên đề học tập làm theo năm 2020; Sáng ngày 26/3/2020, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nội dung: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc". Buổi sinh hoạt có sự tham gia của 20/20 cán bộ, viên chức, đảng viên, quần chúng của Chi bộ. Đồng chí Đặng Trung Thái  – Bí thư Chi bộ chủ trì báo cáo phổ biến nội dung chuyên đề.

 

 

Mở đầu buổi sinh hoạt lần này, đồng chí Đặng Trung Thái đã khái quát sơ lược tất cả nội dung triển khai trong năm 2020; Sau đó đồng chí đã trình bày cụ thể các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cũng tại phần trình bày của mình đồng chí  Thái cũng đã liên hệ và phân tích các nội dung có liên quan mật thiết đến đơn vị từ đó đề xuất giải pháp thực hiện và phát động phong trào đẩy mạnh việc thực hiện nội dung của chuyên đề lần này tại Trung tâm Khuyến công.

 

 

Buổi sinh hoạt thu hút được nhiều lượt ý kiến tham gia thảo luận. Các ý kiến đều thể hiện được sự nghiên cứu trước nội dung và liên hệ thực tế bản thân, cơ quan về vấn đề đoàn kết tạo nên sức mạnh để thực hiện nhiêm vụ chung của cơ quan; Kết thúc buổi sinh hoạt, có 5 cá nhân được biểu dương gồm các đồng chí: Trịnh Trầm, Phạm Phúc Đạt, Nguyễn Lê Sơn, Võ Nguyên Tú, Đào Lê Uyên Phương đã có những đóng góp ý kiến sôi nổi và thiết thực ./.

          Phòng Hành chính – Tổng hợp