Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công lần V nhiệm kỳ 2020 -2022

Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; kế hoạch số 135–KH/ĐU của Đảng ủy Sở Công Thương về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2022. Sáng  ngày 27/02/2020, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Lê Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương và sự có mặt của 13/13 đảng viên và 03 quần chúng ưu tú của Chi bộ.

 

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả, ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Trung tâm Khuyến công nhiệm kỳ 2017-2020; Tập thể Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cũng đã kiểm điểm vai trò lãnh đạo của mình trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời, Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra.

 

 

Đại hội diễn ra sôi nổi với sự tham gia thảo luận của  đảng viên tại các phòng chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Nội dung thảo luận tập trung vào phân tích để làm rõ hơn các nội dung của Báo cáo chính trị, ngoài ra một số kiến nghị để cấp ủy nhiệm kỳ tới tiếp nhận thực hiện. Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, trong phần phát biểu chỉ đạo của mình đồng chí Hà Lê Thanh Chung đã đánh giá cao công tác giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Chi bộ Trung tâm Khuyến công; đồng chí ghi nhận những kết quả của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định nội bộ, thống nhất trong tập thể đã góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao; Đồng chí cũng đã chỉ ra một số hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Qua báo cáo chính trị và ý kiến thảo luận tại Đại hội, đồng chí thống nhất nội dung đánh giá nhiệm kỳ qua và các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời đề nghị tập thể Chi ủy, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đồng lòng đoàn kết thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ này.

 

 

Cũng tại Đại hội lần này, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội cũng đã xem xét lựa chọn và bầu Cấp ủy, Bí thư và phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Khuyến công nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí, gồm: Đồng chí Đặng Trung Thái – Bí thư, đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Phó Bí thư và đồng chí Phạm Phúc Đạt – Chi ủy viên./

Phòng HC-TH