Lồng ghép nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh chi bộ tại Trung tâm Khuyến công

Sáng ngày 27/11/2019, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 11/2019. Buổi sinh hoạt có sự tham gia của 10/11 đảng viên của Chi bộ. Đồng chí Trịnh Trầm – Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt định kỳ, ngoài các nội dung chính; Chi bộ Trung tâm còn lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đảng viên trong Chi bộ thông qua việc phân công cho một đồng chí đảng viên tham gia kể 01 câu chuyện về tấm gương của Bác. Sinh hoạt tháng 11/2019, Chi bộ đã phân công cho đồng chí Phạm Phúc Đạt sưu tầm 01 câu chuyện về học tập tính dân chủ của Bác.

Nội dung câu chuyện thể hiện tính gần gũi, hòa đồng và dân chủ trong công việc và trong sinh hoạt hàng ngày của Bác. Trong phần trình bày của mình, đồng chí Đạt còn liên hệ và phân tích các nội dung có liên quan mật thiết của cơ quan từ đó góp ý đề xuất thực tế tại Trung tâm Khuyến công. Tại buổi sinh hoạt các đảng viên đã tham gia sôi nỗi với 3 ý kiến tham gia thảo luận, các ý kiến thảo luận vận dụng câu chuyện tấm gương của Bác về tính dân chủ để áp dụng và phát huy trong thực tại Trung tâm Khuyến công cụ thể như: trong mối quan hệ cấp trên tạo sự gần gũi, hòa động, tạo điều kiện cho cấp dưới phát huy, tham gia ý kiến, đề xuất trong công tác tham mưu; Tạo điều kiện cấp dưới tham gia góp ý những hạn chế thiếu sót của cấp trên tạo nên tập thể đoàn kết và phát triển đơn vị.

Đây là nội dung hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả tốt, trong thời gian tới Trung tâm Khuyến công tiếp tục phát huy nghiên cứu tổ chức sinh hoạt nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ theo hướng phong phú đa dạng hơn.

          Phòng Hành chính – Tổng hợp