Chi bộ Trung tâm Khuyến công tổ chức sinh hoạt chuyên đề II năm 2019

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 65/KH-CB ngày 30/01/2019 của chi bộ Trung tâm Khuyến công về Chuyên đề học tập làm theo năm 2019; Sáng ngày 25/6/2019, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II với nội dung: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Buổi sinh hoạt có sự tham gia của tất cả công chức, viên chức và người lao động (CCVC và NLĐ)  của Trung tâm Khuyến công. Đồng chí Trịnh Trầm – Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Phú Xuân – Phó bí thư chi bộ đã phổ biến đến CCVC và NLĐ của Trung tâm Khuyến công các nội dung của chuyên đề theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, trong phần trình bày của mình, đồng chí Xuân cũng đã phân tích và liên hệ các nội dung chuyên đề có liên quan đến đơn vị để CCVC và NLĐ vận dụng nội dung chuyên để trong mối quan hệ cơ quan và trong công việc chuyên môn.Buổi sinh hoạt thu hút được sự tham gia ý kiến nhiệt tình CCVC và NLĐ với 04 ý kiến tham gia thảo luận. Các ý kiến đều thể hiện được sự nghiên cứu trước nội dung và liên hệ thực tế bản thân, nơi cư trú, cơ quan, thông tin trong và ngoài nước để làm sáng tỏ các nội dung chuyên đề được Chi bộ trình bày.

Cuối buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã biểu dương đồng chí Nguyễn Lê Sơn, đã có tinh thần tích cực nghiên cứu, phát biểu sinh động trong buổi sinh hoạt chuyên đề.

 Kết hợp buổi sinh hoạt toàn thể cơ quan, phòng Hành chính –Tổng hợp đã triển khai một số văn bản mới của cấp trên ban hành liên quan đến Trung tâm Khuyến công./.

          Phòng Hành chính – Tổng hợp