Giám đốc Sở Công thương làm việc với cán bộ chủ chốt của Trung tâm Khuyến công

Sáng ngày 28/02/2019, ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công thương đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Trung tâm Khuyến công về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; tham dự cuộc họp có ông Hà Lê Thanh Chung – Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực khuyến công; đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở; Phòng Quản lý Công nghiệp; tập thể lãnh đạo và Trưởng, phó các Phòng thuộc Trung tâm Khuyến công;

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công thương đã được nghe Trung tâm Khuyến công báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2018, tình hình triển khai năm 2019 và trình bày một số đề xuất, kiến nghị. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiệ nhiệm vụ cũng được thảo luận và Giám đốc Sở cho ý kiến chỉ đạo để định hướng thực hiện trong thời gian đến.

Kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Sở đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao; công tác khuyến công đạt kết quả tích cực; hoạt động dịch vụ tư vấn có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, doanh thu dịch vụ tư vấn còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. Về nhiệm vụ năm 2019, Giám đốc Sở đề nghị Trung tâm Khuyến công tập trung triển khai một số nhiệm vụ: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ CBVC, người lao động chấp hành tốt các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, ổn định công tác tư tưởng của CBVC khi phương án sắp xếp bộ máy, cán bộ của Trung tâm được phê duyệt. Tập trung triển khai các đề án khuyến công quốc gia và địa phương đã được phê duyệt; Đồng thời, rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch khuyến công quốc gia, địa phương năm; Xây dựng phương án củng cố, đẩy mạnh hoạt động của dịch vụ tư vấn nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của CBVC, người lao động của Trung tâm.

Phòng HC-TH