Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Sáng ngày 18/01/2019 Trung tâm Khuyến công đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Tham dự Hội nghị có ông Hà Lê Thanh Chung – Phó Giám đốc phụ trách công tác khuyến công; đại diện phòng Quản lý công nghiệp Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Khuyến công.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Trịnh Trầm – Giám đốc Trung tâm Khuyến công trình bày báo cáo tổng kết những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, trong năm 2018 Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đăng ký đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Đặc biệt năm 2018, tiếp tục bám sát các định hướng của chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2013 – 2020 Trung tâm Khuyến công đã tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt được  kết quả rất khả quan, là năm hoàn thành các đề án được phê duyệt kinh phí cao nhất trong 10 năm gần đây; cụ thể đã tổ chức thực hiện hoàn thành 05 đề án khuyến công quốc gia;trong đó có 1 đề án hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp, 05 đề án khuyến công địa phương và 02 nội dung chi khác với tổng kinh phí thực hiện 4,66 tỷ đồng. Đồng thời, báo cáo cũng đề ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng và giải pháp thực hiện trong năm 2019.Cũng tại hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng trong năm qua Trung tâm dù kinh phí được phê duyệt chậm, nhưng đã tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác, nhiều nội dung đăng ký thi đua thực hiện hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Đồng thời, trong năm nhờ sự  rút kinh nghiệm những năm trước, bám sát kế hoạch và chủ đầu tư, Trung tâm đã kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác, làm tốt công tác tham mưu đề xuất điều chỉnh, ngưng, bổ sung thực hiện đối với những nội dung không thực hiện được.Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Lê Thanh Chung đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Trung tâm và đề nghị Trung tâm phát huy trong thời gian đến. Đồng thời, lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa để Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu và cảm ơn ý kiến đóng góp của hội nghị; và đề nghị Lãnh đạo Sở quan tâm hơn nữa tới công tác khuyến công. Đồng thời, kêu gọi toàn thể Trung tâm đoàn kết và không ngừng phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

Phòng HC-TH