Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019


Sáng ngày 18/01/2018, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của tập thể lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên và cùng toàn thể CBVC, người lao động Trung tâm Khuyến công.

Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ V; báo cáo công khai tài chính của cơ quan và báo cáo xin ý kiến bổ sung một số nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ.


Hội nghị đã diễn ra với không khí cởi mở và dân chủ, nhiều ý kiến đã tham gia tích cực vào góp ý kết quả hoạt động năm qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tập trung vào việc tìm kiếm, nâng cao nguồn thu để chi thu nhập tăng thêm cho CBVC và từng bước thực hiện quá trình tự chủ tài chính trong tương lai. Một số ý kiến cũng tham gia ý kiến vào các chỉ tiêu và kết quả đánh giá Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức năm trước. Tại Hội nghị, đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ VI (2019-2020)Đồng thời, Hội nghị cũng đã công bố và trao Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ năm 2018.Cuối chương trình, Hội nghị đã tiến hành phát động, ký kết giao ước thi đua và biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Trung tâm đã cám ơn ý kiến đóng góp của hội nghị, đối với những đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến sẽ được nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để tổ chức thực hiện. Giám đốc Trung tâm cũng kêu gọi đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm để tiếp tục thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.
Phòng HC-TH