Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 25/12/2018 tại Hội trường Khác sạn Bình Minh - số 211, Lê Lợi- Tp Phan Thiết, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND Tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành của Tỉnh; lãnh đạo các Hội thành viên, Hội viên tập thể; các ủy viên BCH Liên hiệp hội nhiệm kỳ III; Cán bộ nhân viên cơ quan Liên hiệp hội; Báo Bình Thuận, Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận dự và đưa tin. Hội nghị do Ông Lê Văn Tuấn  - Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh tham dự và phát biểu tại Hội nghị.


Tính đến cuối năm 2018, Liên Hiệp hội có 38 tổ chức Hội thành viên (25 Hội thành viên, 13 hội viên tập thể) và 4 đơn vị trực thuộc với tổng số 16.356 hội viên. Trung tâm Khuyến công Bình Thuận là Hội viên  của Liên Hiệp hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, Ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch Liên hiệp hội đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Liên hiệp hội đã triển khai đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, cụ thể: đã tổ chức phản biện 06 đề án quy hoạch đạt 120% kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 16 hội thảo khoa học đạt 160% kế hoạch; triển khai công tác thông tin, phổ biến rộng rãi phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII (2018-2019); tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên nhi đồng lần thứ XI (2017-2018) và phát động cuộc thi lần thứ XII (2018-2019); chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức 17 lớp tập huấn, thông tin, phổ biến các giải pháp công nghệ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức buồi gặp mặt giữa đồng chí Bí thư tỉnh ủy với đội ngũ trí thức đầu năm 2018.

Báo cáo cũng đưa ra phương hướng hoạt động năm 2019; cụ thể: tổ chức tư vấn phản biện 05 đề án quyhoạch; phối hợp với các Sở ngành và các Hội thành viên tổ chức 10 hội thảo khoa học; thực hiện thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; tổ chức tốt cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019); tôn vinh thí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ; lãnh đạo Câu lạc bộ trí thức tỉnh duy trì sinh hoạt định kỳ; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024)Sau phần thảo luận trao đổi ý kiến của các đại biểu, Liên hiệp hội đã khen thưởng các tập thể, cá nhân của các Hội thành viên và Hội viên tập thể thuộc Liên hiệp hội.

Cuối Hội nghị, các ủy viên BCH Liên hiệp hội nhiệm kỳ III đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ III (2014-2019)

Hội nghị kết thúc lúc 11.30 phút cùng ngày.

Trịnh Trầm - GĐ Trung tâm Khuyến công