Chi bộ Trung tâm Khuyến công tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV

Chiều ngày 23/11/2018, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: “đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Buổi sinh hoạt có sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên, quần chúng của Chi bộ. Đồng chí Trịnh Trầm – Bí thư Chi bộ chủ trì phổ biến nội dung chuyên đề.

Đồng chí Trầm đã khái quát lại nội dung sinh hoạt trong năm 2018, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung về phong cách làm việc, phong trách lãnh đạo của Bác. Trong phần trình bày của mình, đồng chí cũng đã liên hệ và phân tích một số nội dung có liên quan mật thiết đến đơn vị từ đó đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh thực hiện những nội dung chuyên đề đã được quán triệt trong toàn thể cán bộ, viên chức.


Buổi sinh hoạt đã thu hút được gần 10 ý kiến tham gia thảo luận. Các ý kiến đã thể hiện được sự nghiên cứu và liên hệ với bản thân để làm sáng tỏ các nội dung được quán triệt. Một số ý kiến sát đáng đã được hưởng ứng nhiệt tình.


Phòng HC-TH