Thông báo tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam tại Công văn số 212/SCT-KC&XTTM ngày 27/02/2023 về việc mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023;  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023 diễn ra từ ngày 18/5/2023 đến ngày 23/5/2023 tại Sân vận động thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023 có tại Công văn số 212/SCT-KC&XTTM ngày 27 tháng 02 năm 2023 kèm theo).

Đăng ký tham gia Hội chợ đề nghị liên hệ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam theo số điện thoại: 0987883168 (Bà Nguyễn Thị Nga) hoặc 0916362112 (ông Hoàng Trọng Dũng); đồng thời có thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại theo email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn hoặc số điện thoại 0914532424 (đ/c Nguyễn Thị Minh Phương) để tổng hợp và hỗ trợ.

Trân trọng./.

File đính kèm