Thông báo tham gia “Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

Theo đề nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 3001/UBND-KT ngày 26/8/2022 về việc mời tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (HCMC FOODEX 2022);  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 diễn ra từ ngày 19/10/2022 đến ngày 22/10/2022 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC) đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 có tại Công văn số 3001/ UBND-KT ngày 26 tháng 8 năm 2022 kèm theo).

Đăng ký tham gia Hội chợ đề nghị liên hệ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM theo số điện thoại: 0938036862 (Chị Minh Nguyệt); đồng thời có thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận theo số điện thoại 0914532424 (đ/c Nguyễn Thị Minh Phương) hoặc email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn  để tổng hợp và hỗ trợ.

Trân trọng./.

File đính kèm