Chính phủ ban hành Quyết định 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam


Vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Theo Quyết định sửa đổi, các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua bán điện quy định đối với dự án nối lưới. Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

Giá mua bán điện đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo được xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước”.


Bộ hệ thống điện mặt trời lắp trân mái nhà


Trước đây, Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg quy định, các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá bán điện theo quy định đối với dự án nối lưới.

Hiện nay, một bộ hệ thống điện mặt trời lắp trên mái nhà 3kWp giá bán trọn gói khoảng 56.000.000đồng - 70.000.000 đồng. Theo tính toán của các chuyên gia lĩnh vực này, với những hộ gia đình sử dụng mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng tiền điện thì sau 5 năm sẽ hoàn vốn, trong khi các tấm pin mặt trời có tuổi thọ đến 25 năm.

Với tổng bức xạ trung bình của năng lượng mặt trời ở Việt Nam vào khoảng 5kW/h/m2/ngày ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, và vào khoảng 4kW/h/m2/ngày ở các tỉnh miền Bắc thì tiềm năng cho hộ gia đình lắp điện mặt trời áp mái là rất lớn, có thể bù đắp được nguy cơ thiếu điện hiện nay.

Phòng Tư vấn