Tiếp đoàn học tập kinh nghiệm về công tác tiết kiệm năng lượng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Chiều ngày 28/7/2017, đoàn học tập kinh nghiệm về công tác tiết kiệm năng lượng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên do ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã đến thăm và học tập kinh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận.

          Tại buổi làm việc, ông Trịnh Trầm – Giám đốc Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã giới thiệu, chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong công tác triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đoàn Thái Nguyên đã tìm hiểu về các mô hình tiết kiệm điện trong trường học, xã hội hóa trong đầu tư đèn LED cho doanh nghiệp sản xuất… Đồng thời, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng thông tin thêm về chức năng, nhiệm vụ được giao: ngoài thực hiện nhiệm vụ khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp, Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn còn thực hiện nhiệm vụ như một Trung tâm phát triển cụm công nghiệp của Tỉnh, làm chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp. Kinh phí địa phương năm 2017 của Thái Nguyên dành cho chương trình tiết kiệm năng lượng là 1 tỷ đồng, chương trình khuyến công là hơn 3,5 tỷ đồng. Những con số thể hiện sự quan tâm rất lớn của tỉnh Thái Nguyên đối với việc thực hiện 02 chương trình này.

Cuối buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình sản xuất sạch hơn của hai địa phương trong thời gian qua.

Phòng HC-TH