Nghiệm thu nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dung năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 bổ dung của Bộ Công Thương theo quyết định số 11860/QĐ-BCĐ ngày 26/12/2014


Từ ngày 26/4 đến ngày 28/4/2016, tại Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các Trung tâm tư vấn CN & TKNL Phú Yên; Trung tâm Khuyến công Bình Định; Trung tâm Khuyến công Bình Thuận; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận; Trung tâm khuyến công Đắc Lắc; Trung tâm Khuyến công Đắc Nông; Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp Lâm Đồng đã báo cáo thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 11860/QĐ-BCĐ ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng Ban Chỉ đạo.Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ được thành lập theo Quyết định 11506/QĐ-BCĐ ngày 26/10/2015 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 bổ sung của Bộ Công Thương.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng

tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 bổ sung


Hội đồng đánh giá, nghiệm thu gồm có 08 thành viên, do ông Đỗ Đức Quân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương làm Chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương làm Phó Chủ tịch.

Ông Lại Đức Tuấn - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương là uỷ viên Thư ký

Các uỷ viên còn lại là các ông Đào Hồng Thái Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội; Đào Tấn Cam - Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên; Nguyễn Ngọc Tuấn Giám đốc Điện lực thành phố Tuy Hòa; ông Đặng Văn Lái -Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa; ông Cao Duy Hoàng -Trưởng văn phòng đại diện Đại học Bách khoa Chí Minh tại tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 11860/QĐ-BCĐ ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thực hiện 02 nội dung nhiệm vụ:

1/ Tuyên truyền phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại tỉnh Bình Thuận;

2/ Hỗ trợ một số cơ sở sử dụng năng lượng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực Miền Trung năm 2014;

Nội dung nhiệm vụ 1 gồm 03 nội dung thành phần: (1.1) In cẩm nang tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (1.2) Xây dựng mô hình chiếu sáng học đường, phòng học sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (1.3) Phóng sự về phòng học sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

Nhiệm vụ 2 cũng thực hiện 03 nội dung thành phần gồm: (2.1) Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng cho 05 doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 1 đến 2 triệu kWh/năm hoặc từ 160 đến 320 TOE/năm; (2.1) Đánh giá các cơ hội tiết kiệm năng lượng; (2.3)Tư vấn đầu tư cho một số doanh nghiệp.

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã thực hiện hoàn thành các nội dung nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, được Hội đồng đánh giá đạt, có tính chuyên nghiệp.


Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Tuy nhiên để Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm khuyến công Bình Thuận được hoàn chỉnh, các thành viên Hội đồng đã có góp ý bổ sung thêm một số vấn đề như: Báo cáo đầu tư bổ sung thêm phần lựa chọn thiết bị giúp Chủ đầu tư dễ dàng thực hiện; Báo cáo kiểm toán năng lượng của Khách sạn nên bổ sung phần chiếu sáng hiện trạng để có cơ sở đưa ra giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp; trục hoành của một số biểu đồ trong Báo cáo kiểm toán năng lượng không có thứ nguyên, mức sử dụng năng lượng về vận tải nên nêu cụ thể thêm…. . Sau khi hoàn chỉnh, Trung tâm khuyến công Bình Thuận nộp lại Báo cáo cho Hội đồng trước ngày 15/5/2016.

Phòng Tư vấn


Các tin tiếp
Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030   (20/3/2019)
Tiềm năng phát triển điện mặt trời ở Bình Thuận   (12/2/2019)
Chính phủ ban hành Quyết định 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam   (23/1/2019)
Hội thảo giới thiệu, quảng bá sản phẩm đèn LED và năng lượng mặt trời   (5/12/2018)
Hội thảo tổng kết dự án Cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng của Thông tư 09/2012/TT-BCT   (23/11/2018)
Hội thảo đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng theo Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương   (8/10/2018)
Sử dụng đèn Led trong chiếu sáng công cộng   (24/1/2018)
Tiếp đoàn học tập kinh nghiệm về công tác tiết kiệm năng lượng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên   (31/7/2017)
Nghiệm thu nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả năm 2015 của Bộ công Thương theo Quyết Định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31/3/2015   (16/5/2017)
Hội thảo chuyên đề tiết kiệm năng lượng bằng công nghệ chiếu sáng sử dụng nguồn sáng LED   (16/5/2017)
Trang
12