DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI HƯƠNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI HƯƠNG

- Địa chỉ sản xuất: Số 127 Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết

- ngành nghề kinh doanh: sản xuất, chế biến nước mắm

- Người liên hệ: Phạm Cao Khương, Chức vụ: Chủ doanh nghiệp

- Số điện thoại: 0913643052