CÔNG TY TNHH NAM HẢI

CÔNG TY TNHH NAM HẢI

- Địa chỉ sản xuất: Số 189 Trần Qúy Cáp, thành phố Phan Thiết

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất chế biển thủy sản, trà túi lọc

- Người liên hệ: Nguyễn Công Minh, Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0623 816649