TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Ngày 18/9/2015 Sở Khoa học Công nghệ Bình Thuận phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn về phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN).


Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố (Phòng Kinh tế Lagi, thành phố Phan Thiết, Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện); các doanh nghiệp (Chủ doanh nghiệp, bộ phận quản lý dự án, bộ phận quản lý khoa học công nghệ của doanh nghiệp).

Qua lớp tập huấn Tiến sĩ Đào Quang Thủy - Trưởng phòng Phát triển doanh nghiệp KH&CN của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã trình bày các vấn đề gồm: Chính sách về doanh nghiệp KH&CN; Khái niệm mục đích thành lập doanh nghiệp KH&CN; Cách thức để hình thành doanh nghiệp KH&CN và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ...

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động nhằm triển khai cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các doanh nghiệp có nhu cầu về các thông tin chính xác, đầy đủ để thành lập doanh nghiệp KH&CN và tiếp cận các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ sau:

- Tiến sĩ Đào Quang Thủy - Trưởng phòng Phát triển doanh nghiệp KH&CN của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN:

+ Số điện thoại: 0912234237;

+ Email: daoquangthuy212@gmail.com

- Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận - Số 08 nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận:

+ Số điện thoại: 062.3832247

+ Fax: 062.3824053

Phòng TKNL&SXSH


Các tin tiếp
Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn”   (16/10/2017)
Tổ chức phản biện 05 báo cáo đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn được hỗ trợ năm 2015   (17/5/2017)
Lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 3 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức tư vấn, vận động doanh nghiệp tham gia đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 02 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015 và thu thập thông tin số liệu phục vụ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
Triển khai tổ chức thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
KHAI GIẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LỚP NÂNG CAO CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN NĂM 2015   (17/5/2017)
Triển khai lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2015   (17/5/2017)
Trang
12