Triển khai tổ chức thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015Góp phần nâng cao số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các hoạt động SXSH; Trung tâm khuyến công Bình Thuận tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) nhằm mục đích tiết kiệm chi phí sản xuất từ việc quản lý đầu vào như giảm mức tiêu thụ điện, nước, nguyên, nhiên, vật liệu…. đồng thời, tư vấn những giải pháp tích cực để giúp cho doanh nghiệp cải thiện mức độ ô nhiễm trong môi trường làm việc và nguồn phát thải các chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh.
Trên cơ sở kế hoạch và dự toán  kinh phí thực hiện Chương trình SXSH trong công nghiệp năm 2014-2015 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 và công văn số 738/UBND-TH ngày 13/5/2015 đồng ý cho chuyển nguồn kinh phí sang năm 2015 thực hiện; từ ngày 24 – 26/6/2015 cùng với các chuyên gia tư vấn của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã tiến hành thu thập thông tin, số liệu; Giới thiệu phương pháp luận SXSH; đánh giá hiện trạng môi trường; định lượng đánh giá đầu vào/ra; đánh giá sơ bộ; nhận dạng chi phí thấp và cao tại 03/05 cơ sở sản xuất công nghiệp đã đăng ký tham gia đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015, gồm:

1. Công ty TNHH Nước đá Ngọc Mai (Phan Thiết);

2. Công Ty TNHH Nước đá Hưng Thịnh (Phan Thiết);

3. Hộ kinh doanh Pha Lê (Tuy Phong).

Qua công tác khảo sát thu thập thông tin số liệu và trao đổi với lãnh đạo, các cán bộ kỹ thuật của 03 cơ sở, bước đầu các chuyên gia đã nhận dạng các lỗi và tồn tại có thể khắc phục để tiết kiệm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Cụ thể như tại Hộ kinh doanh nước đá Pha Lê, việc để dầu đi vào bộ phận khuôn làm đá sẽ làm cho máy nén hoạt động nhiều hơn làm tăng chi phí điện đáng kể hay cơ sở chưa có cách xử lý vôi bám vào thành bầu ngưng làm cho việc giải nhiệt kém cũng là nguyên nhân dẫn đến máy nén hoạt động nhiều hơn … Trong thời khoảng 30 ngày sau khảo sát, các chuyên gia sẽ tính toán đề xuất các giải pháp hoàn chỉnh bao gồm cả chi phí đầu tư, thời gian hoàn vốn cho doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư khắc phục các tồn tại của nhà máy.

Kết hợp việc triển khai thu thập thông tin số liệu đánh giá sản xuất sạch hơn tại 03 cơ sở trên, Trung tâm Khuyến công tổ chức cho các học viên học chuyên đề 1 của lớp học nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn cùng các chuyên gia đi thực tế tại 02/03 cơ sở trên.

Phòng TKNL&SXSH


Các tin tiếp
Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn”   (16/10/2017)
Tổ chức phản biện 05 báo cáo đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn được hỗ trợ năm 2015   (17/5/2017)
Lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 3 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức tư vấn, vận động doanh nghiệp tham gia đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 02 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015 và thu thập thông tin số liệu phục vụ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   (17/5/2017)
KHAI GIẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LỚP NÂNG CAO CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN NĂM 2015   (17/5/2017)
Triển khai lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2015   (17/5/2017)
Trang
12