KHAI GIẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LỚP NÂNG CAO CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN NĂM 2015

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được từ lớp đào tạo cơ bản cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2012-2013 và nâng cao kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm để từng bước cho cho đội ngũ chuyên gia đủ trình độ và năng lực có thể đảm nhận công tác tuyên truyền, tư vấn và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn (SXSH) cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình SXSH trong công nghiệp năm 2014-2015 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 và công văn số 738/UBND-TH ngày 13/5/2015 đồng ý cho chuyển nguồn kinh phí sang năm 2015 thực hiện.Sáng ngày 22/6/2015 Trung tâm Khuyến công đã tổ chức khai giảng và tổ chức đào tạo Chuyên đề 1 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015 cho hơn 30 học viên là cán bộ công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành; lãnh đạo, cán bộ phụ trách kỹ thuật của một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Tham dự khai giảng lớp học có đồng chí Hoàng Hảo Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương, đại diện Sở Khoa học & Công nghệ, Liên Hiệp các Hội Khoa học & kỹ thuật, Báo, Đài PTTH Bình Thuận đưa tin.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Hoàng Hảo Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương đã trao đổi cùng học viên mục đích ý nghĩa của lớp học nâng cao gắng việc thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chương trình đào tạo nâng cao gồm 03 Chuyên đề, thời gian học mỗi chuyên đề là 03 ngày bao gồm cả lý thuyết và thực hành:

- Chuyên đề 1: Đánh giá Hệ thống điện lạnh, học từ ngày 22-24/6/2015;

- Chuyên đề 2: Kiến thức chuyên sâu về lò hơi và các hệ thống phân phối hơi, học vào tháng 7/2015;

- Chuyên đề 3: Kiến thức chuyên sây về nước thải và xử lý nước thải trong công nghiệp, học vào tháng 9/2015.

Giảng viên tham gia giảng dạy lớp học là các chuyên gia sản xuất sạch hơn có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn theo từng chuyên đề của Trung tâm tư vấn và dịch vụ Tài nguyên và môi trường TP.HCM.

Phòng TKNL&SXSH


Các tin tiếp
Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn”   (16/10/2017)
Tổ chức phản biện 05 báo cáo đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn được hỗ trợ năm 2015   (17/5/2017)
Lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 3 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức tư vấn, vận động doanh nghiệp tham gia đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 02 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015 và thu thập thông tin số liệu phục vụ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   (17/5/2017)
Triển khai tổ chức thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
Triển khai lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2015   (17/5/2017)
Trang
12