Chưa bố trí kinh phí khuyến công quốc gia cho hoạt động sản xuất sạch hơn đến năm 2016

Hội thảo “Giới thiệu về vai trò sản xuất sạch hơn trong các cơ sở công nghiệp nông thôn” cho các tỉnh phía Nam diễn ra tại Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất -200 Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận-Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 24/4/2015; Hội thảo do ông Nguyễn Phú Cường – Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ và bà Đỗ Thị Minh Trâm – Cục Phó Cục Công nghiệp đồng chủ trì. Đoàn Sở Công Thương Bình Thuận gồm có ông Trịnh Trầm – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Ông Hà Lê Thanh Chung – Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp cùng cán bộ nghiệp vụ tham dự.Hội thảo đã được các cán bộ chuyên môn của Cục công nghiệp địa phương, Vụ Khoa học & Công nghệ, Viện nhiệt đới & môi trường trình bày mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Chính phủ; Các chuyên đề: Áp dụng sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa gồm: lợi ích sản xuất sạch hơn, phương pháp thực hiện sản xuất sạch hơn, điều kiện thực hiện thành công sản xuất sạch hơn, tình hình thực hiện sản xuất sạch hơn tại Việt Nam; Giới thiệu một số hỗ trợ thực hiện hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp như: Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB), Quỹ đầu tư phát triển địa phương (LDIFS), Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF), Quỹ tín dụng xanh; Giới thiệu hoạt động sản xuất sạch hơn trong các nhà máy chế biến gỗ và chế biến thủy sản.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến về những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất sạch hơn thời gian qua được đại diện các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố phía Nam như: Ninh Thuận, Long An … và các doanh nghiệp nêu ra tại Hội thảo như nguồn lực (tài chính và con người) để thực hiện các mục tiêu của Chính phủ; tiêu chí, phương pháp thống kê đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu… đã được Vụ Khoa học & Công nghệ và Cục Công nghiệp địa phương giải đáp và chia sẻ những khó khăn chung của Bộ Công Thương cho hoạt động sản xuất sạch hơn. Trong đó, có một số ý kiến hiện nay ở tỉnh Bình Thuận cũng đang quan tâm đã được Vụ Khoa học và Công nghệ giải thích và chia sẻ như: khó thực hiện được việc đào tạo được đội ngũ chuyên gia về sản xuất sạch hơn tại mỗi địa phương, do công tác sản xuất sạch hơn yêu cầu có nhiều chuyên môn khác nhau với trình độ và kinh nghiệm lâu năm mới thực hiện được công tác đánh giá, tư vấn công tác sản xuất sạch hơn. Trong khi kinh phí bố trí cho hoạt động sản xuất sạch hơn từ ngân sách rất hạn chế, cả kinh phí Trung ương và địa phương.

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, trong công tác xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2015,  Bộ Công Thương có tổng hợp các đề án sản xuất sạch hơn của các địa phương đăng ký trình Bộ Tài chính thẩm định cấp kinh phí nhưng Bộ Tài chính chưa đồng ý cấp kinh phí cho hoạt động sản xuất sạch hơn. Đồng thời cũng yêu cầu các địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2015 tạm thời không đề nghị các đề án sản xuất sạch hơn cho đến khi Bộ Công Thương làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất và sẽ thông báo các địa phương về việc cấp kinh phí khuyến công quốc gia cho hoạt động sản xuất sạch hơn trong các năm tới.

Phòng TKNL&SXSH


Các tin tiếp
Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn”   (16/10/2017)
Tổ chức phản biện 05 báo cáo đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn được hỗ trợ năm 2015   (17/5/2017)
Lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 3 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức tư vấn, vận động doanh nghiệp tham gia đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 02 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015 và thu thập thông tin số liệu phục vụ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   (17/5/2017)
Triển khai tổ chức thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
KHAI GIẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LỚP NÂNG CAO CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN NĂM 2015   (17/5/2017)
Triển khai lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2015   (17/5/2017)
Trang
12