Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Trung tâm Khuyến công Bình Thuận năm 2018

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Trung tâm Khuyến công Bình Thuận năm 2018
Download file tại đây: 19 (30.01.2018) TB-TTKC Thong bao ve viec to chuc tiep cong dan cua TTKC nam 2018.signed.signed.pdf