Thông báo tham gia Hội nghị Kết nối giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Theo đề nghị của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1637/SCT-QLTM ngày 30 tháng 3 năm 2023 về việc mời tham gia Hội nghị Kết nối giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ;  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo Hội nghị Kết nối giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ diễn ra vào lúc 13h30, ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về Hội nghị Kết nối giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tại Công văn số 1637/SCT-QLTM ngày 30 tháng 3 năm 2023 kèm theo).

Đăng ký tham gia Hội nghị đề nghị liên hệ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại: 0988260788 (Bà Phan Thái Bình) trước ngày 07/4/2023; đồng thời có thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, số điện thoại: 0914532424 (đ/c Nguyễn Thị Minh Phương)  hoặc email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn để tổng hợp và hỗ trợ.

Trân trọng./.

file đính kèm