Hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019 (Hà Nội Gift show 2019). Hội chợ được tổ chức từ ngày 17/10 đến ngày 20/10/2019 tại TP Hà Nội.
Hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019 (Hà Nội Gift show 2019). Hội chợ được tổ chức từ ngày 17/10 đến ngày 20/10/2019 tại TP Hà Nội.
Thông tin chi tiết tại website: www.hoanoigiftshow.com
hoặc liên hệ tại: Trung tâm Khuyến công và tư vấn hát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội, địa chỉ: 176 Quang Trung, Hà Đông , Hà Nội, Điện thoại: 024.33.55.0648, 0977.267.670 (Hạnh)