Thông báo đăng ký tham gia khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” Chuyên đề: “Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc” từ ngày 22 đến ngày 23/5/2019

Thực hiện chương trình, đề án khuyến công địa phương năm 2019, Trung tâm khuyến công Bỉnh Thuận tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” cụ thể như sau:

1. Chuyên đề đào tạo: Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc

(có nội dung chi tiết chuyên đề kèm theo)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức: 02 ngày, 22 – 23/5/2019

- Địa điểm tổ chức: tại phòng số 7 - Khách sạn Bình Minh, địa chỉ: số 211 đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Đối tượng tham gia khóa đào tạo

- Lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

- Các nhà quản lý, các trưởng, phó phòng ban, những người quản lý một nhóm nhân viên.

- Nhân viên, đặc biệt là những người phải làm việc theo nhóm và làm nhiều việc cùng một lúc.

4. Giảng viên giảng dạy

Trung tâm Khuyến công mời Giảng viên Phạm Quang Thùy – Thạc sĩ Quản trị Việt – Bỉ, có nhiều năm kinh nghiệm trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp; tham gia cộng tác và giảng dạy tại các đơn vị như Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility và Công ty đào tạo ISM – TPHCM, YBC – TPHCM, Unicom – Hà Nội, Better Work, Viện Phát triển và Quản trị Công nghệ mới (IMT - Institute of Management and Technology Promotion) – Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Quản trị kinh doanh (UCI)- TPHCM, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế FCI – TPHCM, Công ty Đào tạo & Quản Trị Top Olympia – Đà Nẵng,….

5. Kinh phí

Học viên được hỗ trợ 100% học phí từ chương trình khuyến công địa phương năm 2019 (bao gồm học phí, tài liệu, các chi phí tổ chức lớp học).

6. Thời gian đăng ký

Các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm) và gửi về Trung tâm Khuyến công Bình Thuận trước ngày 15/5/2019 theo địa chỉ:

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận

T32 Trương Hán Siêu, Khu DC TTTM Bắc Phan Thiết, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833073- 0988 063303 (đ/c Hương)

Địa chỉ mail: ttkcbinhthuan@gmail.com  -  Fax: 0252.38