Chuyên mục Công Thương tháng 5/2023 với nội dung tuyên truyền “Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương”

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận (Đài PTTH Bình Thuuận) thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 5/2023 để tuyên truyền với nội dung chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương.

Chuyên mục được tổ chức thực hiện ghi hình, thu thập thông tin và phỏng vấn đại diện lãnh đạo tại các đơn vị: Siêu thị Lotte Mart Phan Thiết; Siêu thị Coopmart Phan Thiết; Công ty TNHH Beany Food; Cơ sở sản xuất bánh tráng Năm Huệ về nội dung tình hình thực hiện công tác an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại đơn vị trong thời gian qua; những khó khăn tồn tại và các giải pháp tiếp tục trong thời gian tới đề đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Nội dung chuyên mục này sẽ được Đài PTTH Bình Thuận phát hình vào lúc 9 giờ 00 phút thứ bảy ngày 6/5/2023 và phát lại vào lúc 9 giờ 00 thứ 7 ngày 13/5/2023 hoặc xem lại chuyên mục tại website Đài PTTH Bình Thuận www.binhthuantv.vn tại mục chuyên mục Công Thương.

  Phòng Quản trị hành chính