Bình Thuận: phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm thanh long năm 2023

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thanh long (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh phát triển và mở rộng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tìm kiếm đối tác bán hàng, phát triển các kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm thanh long Bình Thuận cả trong và ngoài nước. Đẩy mạnh xuất khẩu thanh long vào thị trường các nước, trong đó chú trọng củng cố và mở rộng các thị trường xuất khẩu truyền thống hiện có, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập và mở thêm các thị trường mới, tiềm năng để tiêu thụ sản phẩm, gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, đa dạng hóa các kênh phân phối truyền thống và hiện đại tạo thuận lợi cho người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm thanh long Bình Thuận giúp nâng cao sức mua và nâng dần tỉ lệ tiêu thụ nội địa.

Bình Thuận tham gia diễn đàn xúc tiến thương mại trái cây tại Thailand tháng 11/2022

Đồng thời, đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh thanh long theo các tiêu chuẩn như hữu cơ, GlobalGAP, VietGAP và tương đương, đồng thời ứng dụng công nghệ cao để đảm bảo chất lượng hàng hóa cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và phục vụ xuất khẩu. Xây dựng chuỗi liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ thanh long để phát triển bền vững. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị cho thanh long Bình Thuận, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, có khả năng thâm nhập, tham gia vào chuỗi giá trị trong nước, trong khu vực và tạo thị phần ổn định trên thị trường.

Sản phẩm thanh long Bình Thuận được giới thiệu tại Hội chợ Rau quả Asia Fruit Logistica năm 2022 tổ chức tại Bangkok, Thailand

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3049/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm thanh long Bình Thuận trong và ngoài nước giai đoạn 2021 – 2025; Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận,… xây dựng Kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm thanh long Bình Thuận trong và ngoài nước năm 2023; trong đó, tập trung các nhiệm vụ: thông tin tuyên truyền; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2023 ước tính vào khoảng 1.500 – 2.000 triệu đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 800 triệu đồng; Hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thanh long đóng góp 800 – 1.000 triệu đồng; phần còn lại tranh thủ sự hỗ trợ từ kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Kèm theo Kế hoạch số 785/KH-SCT ngày 03/4/2023

Các tin tiếp
Khai mạc “Festival Nông sản Việt Nam – Vĩnh Long năm 2023   (13/9/2023)
Khai mạc Hội nghị Kết nối cung cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ - Bình Dương năm 2023   (13/9/2023)
Chương trình KC&XTTM Tỉnh Bình Thuận: kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2023   (5/9/2023)
Tình hình thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh   (5/9/2023)
Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2023   (5/9/2023)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 8 với nội dung tuyên truyền “Thu hút, tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp ở tỉnh Bình Thuận”   (5/9/2023)
Tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận và tham gia các hoạt động tại “Hội nghị gặp gỡ Thái Lan” lần thứ 1 tại tỉnh Quảng Trị   (7/8/2023)
Khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023   (7/8/2023)
Thẩm tra, khảo sát nhu cầu xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2024   (27/7/2023)
Khai mạc Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Hàm Tân năm 2023   (17/7/2023)
Trang
123