Thông báo triển khai thực hiện đề án “Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận”.

Bộ Công Thương phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận”.

Đề án “Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận” được Bộ Công Thương phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện. Trong năm 2022, Sở Công Thương đã phối hợp và triển khai hoàn thành xây dựng phần mềm “Truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh”, tại địa chỉ http://truyxuatsanphambinhthuan.vn

Phần mềm “Truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận” sẽ giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tự tạo mã QR trên sản phẩm của đơn vị mình. Thông qua mã QR giúp doanh nghiệp, cơ sở thông tin đến người tiêu dùng về sản phẩm hàng hóa của đơn vị như: nguyên liệu sản phẩm đầu vào, quy trình sản xuất, hình ảnh sản phẩm, giá sản phẩm, các chứng nhận về an toàn thực phẩm,…. để tạo lòng tin người tiêu dùng trong ưu tiên sử dụng sản phẩm của đơn vị; góp phần bảo vệ người tiêu dùng tránh phải mua hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ,... Đồng thời, giúp cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bảo vệ thương hiệu, uy tín, sản phẩm chất lượng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước vươn ra thị trường nước người.

Trung tâm Xúc tiến thương mại thông báo nội dung đề án “Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận” đến các doanh nghiệp trong tỉnh biết, nghiên cứu và phối hợp thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương (địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; số điện thoại phòng Quản lý thương mại: 0252.3828763 - gặp Thủy) để được hướng dẫn.

(Đính kèm tài liệu hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạo mã QR Code cho sản phẩm).